Péterfi Rita - Miként legyünk jobbak a szakmánkban

Miként legyünk jobbak a szakmánkban, avagy művésztanárok és művészeti tárgyakat oktatók tájékozódási lehetőségei a digitális korban

A mindennapos művészeti nevelésnek a Nemzeti alaptantervben (Nat, 2012) való megjelenésével a figyelem fókuszába került a művészet általi nevelés értékközvetítő és személyiségformáló szerepének, valamint az ebben rejlő lehetőségeknek kérdése. A 2020/21-es bevezetésű új Nat-ban tartalmi megújuláson esett át a magyar nyelv és irodalom és az ének-zene tárgyak tanterve, s ennek eredményeként felmenő rendszerben készülnek az új tankönyvek is. A művészeti nevelés hangsúlyosabbá válása nem csupán a tanulókat, de a pedagógusokat és a pedagógusképzésben résztvevőket is érinti. Előadásomban bemutatom, hogy a tudományág országos szakkönyvtára, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) milyen módon képes a pedagógust munkájában, tudásának naprakészen tartásában támogatni. Az OPKM kiemelt feladati közé tartozik a közoktatásban és a pedagógusképzésben tanulók és tanítók mindennapi tevékenységéhez szükséges szakirodalom biztosítása: ehhez kapcsolódóan gyűjtjük a közoktatási tankönyveket, az oktatási segédleteket, a szaklapokat és a nevelő-oktató munkát segítő módszertani kiadványokat. A gyűjtés mellett tartalmi feltárást is végzünk, ezzel biztosítva az egyes témákhoz kötődő szakirodalom célirányos keresésének lehetőségét. Konkrét példákon keresztül bemutatom, hogy milyen információhoz juthatnak például a zene, a tánc, a vizuális vagy az esztétikai nevelés iránt érdeklődők, valamint hogy az egyéb tárgyakba miként építhető be a művészeti szemlélet, és miként erősödhetnek a tantárgyközi kapcsolatok. Végezetül megismerhetik a szöveg nélküli képkönyvekről (a silent book-okról) készült saját fejlesztésű módszertani kiadványunkat, amely segítségével összekapcsolható az olvasásfejlesztés a művészeti neveléssel.

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle