Kovács Őrs Levente: Hová tűnt az aranykor kispolgársága?

A befejezetlen múlt kérdéskörét érintő eszmetörténeti téma kiválasztásánál olyan területet próbáltam meg kijelölni, ahol valódi relevanciája van a századfordulós történeti, társadalmi jelenségek napjainkig kiható aktualitásának, fontosságának. A XIX–XX. század fordulójára már néhány évtizeddel később is aranykorként tekintettek vissza, mint egy olyan időszakra, amikor minden a helyén volt. A „boldog békeidők” időszaka a magyar polgárosodás szempontjából is igen fontos időszak, s olyan, a történelem- és társadalomtudományok iránt érdeklődő egyénként, akinek a polgári erények és magatartásmód, valamint a jogállami értékek mindig is fontos mércét jelentettek, kiemelt fontosságú témának tartom a magyar polgárságnak – s ezen belül a kispolgárságnak – a politikai hatalomtól független értékorientációját, érvényesülésének kereteit, lehetőségeit. Jelen előadás elsődleges célja a magyar kispolgárság „sorsának”, alakulásának a rövid felvillantása a századfordulótól napjainkig, azzal a kifejezett szándékkal, hogy dinamikus társadalomtörténetként, a folyamatra fókuszálva adjon rátekintést a magyar kispolgárság történetére, jelenkori tendenciáira.

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle