Tudományos szimpózium Falusi Márton tudományos munkatárs az „Eb ura fakó, Ugocsa non coronat". Jog és irodalom, Sein és Sollen, valamint haza és haladás Pikler Gyula, Somló Bódog, Jászi Oszkár és Ady Endre írásaiban című tanulmányáról

2016. június. 13.

Falusi tanulmánya arra vállalkozik, hogy a „jog és irodalom" néven ismert diszciplína narratológiai irányzatának módszerével a magyar eszmetörténet egyik nevezetes fordulópontját vizsgálja meg. Tézise, hogy a „jog és irodalom" megközelítése élesen exponálja a „haza és haladás" reformkori programjának meghasadásaként értékelt eszmetörténeti jelenséget. A polgári radikalizmusnak hívott gondolkodásmód keretein belül mind a jogbölcselet, mind a szépirodalom és az irodalmi publicisztika ugyanazt a – jogalkotói, ars poeticai, társadalmi meliorista – célt tűzi ki: a fennálló jogrend, esztétikai kánon és társadalmi berendezkedés megváltoztatását. A jog és az irodalom – akár szövegként, akár gyakorlatként tekintünk rájuk – egyszerre konstatálják és konstruálják az életvilágot; ezen kívül a jogi és az irodalmi textusok – „nyitott szövedékűek" lévén – kölcsönösen egymás értelmezési horizontján feszülnek.

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle