Tájékoztató a tanórán kívüli iskolai és az iskolán kívüli művészeti nevelés lehetőségeinek felméréséről

2019. szeptember. 30.

A Debreceni Egyetem zenepedagógiai kutatócsoportja a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet támogatásával, „Az extrakurrikuláris művészeti tevékenység lehetőségei és hatása” elnevezésű kutatási program keretein belül az általános iskolás diákok tanórán kívüli művészeti lehetőségeit és az élménypedagógia hatásait vizsgálja. A kutatási programról Váradi Judit PHD, kutatásvezető, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar egyetemi docense és Kocsis Miklós, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója adtak tájékoztatást a Magyar Művészeti Akadémia Oktatási Képzési és Tudományos Bizottsága 2019. szeptember 17-i ülésén.


A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelmélet és Módszertani Kutatóintézet támogatásával a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolája, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar és a Jövő Művészetéért Alapítvány Zenepedagógiai kutatócsoportja 2018. novemberében kutatást indított, amelyben az általános iskolai tanulók kötelező tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli művészeti tevékenységének, valamint a művészeti rendezvényeken való részvétel lehetőségét vizsgálja. A cél objektív képet adni arról, hogy a művészeti nevelés hogyan járul hozzá a tanulók kulturális attitűdjének kialakulásához, a magas kultúra értékeinek megismeréséhez, egy művelt, empatikus, magas érzelmi intelligenciával rendelkező ifjúság neveléséhez. A vizsgálat célcsoportját az észak-alföldi régió (Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. és 6. osztályos általános iskolás tanulói alkották. A kutatás mintáját többlépcsős rétegzett valószínűségi mintavételi eljárással vették. A feladatellátási helyek kiválasztása a következő szempontok szerint reprezentatív: településtípus (megyeszékhely, város, község), fenntartótípus (tankerület, egyház, egyéb), valamint figyelembe lett véve az egyes megyékben az AMI aránya is. A kutatásba bevont 30 iskolában (megyénként 10-10) a többdimenziós felmérés célcsoportja a tanulók mellett a szülők, tanárok és intézményvezetők voltak. A felmérés során öt mérőeszközt alakítottak ki, amelyet digitális és papíralapú kérdőív formájában töltöttek ki.
A tanulói mintát 2089, a szülői mintát 1772 kitöltött kérdőív reprezentálja. A vizsgálatban 38 itemes saját fejlesztésű zárt és nyitott kérdéseket tartalmazó mérőeszköz segítségével kérdezték meg a művészeti tárgyat oktató tanárokat is. Az adatfelvétel papír alapú kérdőíves módszerrel zajlott, a kutatás során 30 iskolából 139 tanár töltötte ki, valamint minden intézményvezető segítette a munkát konstruktív gondolataival. Az ötödik dimenzió, a szolgáltatói oldal számára augusztus hónapban elkészült mérőeszköz, amely digitális kérdőív formájában vált elérhetővé. A minta bázisát a kulturális statisztika közművelődési OSAP 1438-as adatlapját kitöltő szervezetek alkotják. Az összes 8000 mintából leválogatták a kutatásban érintett három megye aktorait, így a kérdőív 600 szervezet, intézmény részére került kiküldésre e-mailen.
Az adatbázisnak a DEXARTA nevet adták, amely a kutatás angol kulcsszavaiból alkotott mozaikszó: Debrecen EXtracurricular ARTistic Activities.
A kutatás pilot mintájának próbaértékelését a Magyar Oktatás- és Neveléskutatók konferenciáján mutatták be (HUCER) 2019. májusában Egerben. A kutatás első eredményeit a Kiss Árpád konferencián Debrecenben prezentálták szeptemberben, valamint novemberben az Országos Neveléstudományi Konferencián Pécsen.
November végére a tanulói és szülői adatbázis kiértékelésével a kutatócsoport gyorsjelentést készít.

,

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle