Az ígéretes fiatal balerina Japánból érkezett, igazi művészetkedvelő családból, szenvedélye a táncművészet. Június 24-én szombaton Michael Kropf Bolerójában táncolja a főszerepet. A szerepről és a balettművészetben való kiteljesedéséről kérdezte Bólya Anna Mária.

Bólya Anna Mária: Éppen egy egész napos próba után találkozunk, mi a programotok?

Nichika Shibata: Igen 11 órától tréningünk van, majd utána este 6-ig próbálunk. Ez mindennap így történik egész héten. Az előadás napján pihenünk délelőtt. Engem szerencsére nem fáraszt ki nagyon a próba, de azért este már jól esik egy kis pihenés.

B. A.: Hogyan kezdődött a szerelem a balettel?

N. Sh.: Az édesanyám elvitt balett órára és rögtön ott is ragadtam. A családunkban – bár nem művészek a szüleim – a zene és a táncművészet mindennapos szinten jelen volt. Például tanultam énekelni is, de megismertettek művészet több más ágával is. Azután végül a balettot választottam.

B. A.: Mit jelent számodra a szenvedély a Boleróban?

N. Sh.: A Bolero egy kicsit nehéz számomra. Itt egy nő figurát kell megformálnom, aki az összes férfira hatást gyakorol és mindegyiküket vonzza. Az életben én nem ez a karakter vagyok. Vagyis megpróbálom elképzelni, megalkotni ezt a képet a fejemben.

B. A.: Sikeresen?

N. Sh.: Igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni.

B. A.: Hogyan inspirál Téged a Bolero zenéje?

N. Sh.: A Bolero éppen édesapám kedvenc zenéje. Nagyon sokat hallottam. Nagyon érdekes zene, amiben gyakorlatilag állandó ismétlődés van, ugyanakkor különféle hangszerek szólalnak meg. Ez fokozatosan erősödik, míg a végén a szenvedély tetőzik. A koreográfia is ezt jeleníti meg. Amikor az elejétől a végéig táncolom, ezt érzem, ahogyan a szenvedély fokozatosan előre tör.

B. A.: Jelenleg az Europa Balett Sankt Pölten-i ösztöndíjas képzésében tanulsz. Előtte japán, európai és amerikai balett kurzusokon vettél részt. Ha csak három dolgot említhetnél meg, amit a tanáraidtól kaptál, mi lenne az?

N. Sh.: Az első talán az, hogy megtanultam, hogy az egyes balett gyakorlatokat hogyan lehet hatékonya és jól megtanulni, vagyis a legjobb balett technikát. A második a színészi játék, vagyis az expresszivitás a mozgásban, táncban. A harmadik, amit a tanároktól és koreográfusoktól Japánban és itt is megtanultam, az a munka. Hogy, amit javítani, fejleszteni szükséges, azon addig dolgozzak, amíg eredményt nem érek el. A tanáraim, koreográfusaim erőt adnak a munkához, megmutatják az utat.

B. A.: Mik a terveid az eljövendőkre?

N. Sh.: Most az a fontos, hogy táncolok, nem a helyszín a fontos, hanem a tánc. Azután ha majd hívnak valahová, akkor megyek. Jelenleg a Bolero mellett a jövő héten bemutatandó Sissi-ben, a Rómeó és Júliában vannak főszerepeim és emellett néhány kisebb szerepem is van.

B. A.: És mindezeket hogyan bírod energiával? Tanárodtól hallottam, hogy a fiúkat is lepipálod a Boleró-ban.

N. Sh.: Energiám valóban van. Amikor próbálok, akkor nem gondolok arra, hogy “jaj de fáradt vagyok”, hiszen az utasítást ad a testemnek, hogy legyen fáradt. Nem gondolok erre, és nem is fáradok el könnyen. Szóval, amikor próbám van, akkor megpróbálok nem fáradtnak lenni.

B. A.: A Bolero koreográfusa, Michael Kropf a szerep kifejezésére inspirál Téged. Ő úgy látja, hogy japán, ahonnan érkezett egészen más hagyományokkal rendelkezik a mozgásos kifejezésben, mint Európa. Közben megfigyelte, hogy a kifejezés terén az utóbbi egy évben rendkívül módon megváltoztál, és az európai hagyomány táncban való történetmondási stílusához akklimatizálódtál. Vajon milyen érzés lehet, milyen érzés számodra, amikor expresszivitásra kapsz egy koreográfusi kérést? Mennyiben volt tudatos a változás a színpadi jelenlét és kifejezés tekintetében?

N. Sh.: Ahogy már említettem, a Boleróban egy karakteremtől eltérő nőt jelenítek meg a színpadon. Nehéz erről a kérdésről beszélni. Ugyanakkor a jó koreográfus adja az inspirációt a szerep átélésére és én át is veszem ezt az inspirációt és továbbviszem. A zene is inspirál a színpadi kifejezésre, amely végül az alapot adja a történetmondáshoz. A zene képeket teremt a fejemben, amiket azután táncban fejezek ki.

 

Bólya Anna Mária tudományos munkatársunk néprajz, kulturális antropológia területen doktorált kutató, zeneelmélet-tanár, tánctörténet-tanár. Fő kutatási területe a szakralitás és tánc, valamint a mozdulati szimbolika, a tánc és a keresztény kultúra kapcsolata. Számos egyéb tudományos tevékenysége mellett a Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények alapító főszerkesztője Bartha Elek vallásantropológus professzorral együtt, valamint részt vesz a magyarországi macedónok kultúrájának propagálásában, és nem utolsósorban az Ohrid Macedón Folkegyüttes alapítója. 2022 tavaszán tartotta meg habilitációs előadását a Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskolában, ennek kapcsán beszélgettünk vele.


Kezdjük az elején! Hogyan kerültél kapcsolatba a macedón kultúrával?

Régtől fogva igencsak kedvelem lánctáncokat, például a bolgár horót vagy szerb kolót. Nem feltétlenül azért, mert nem szükséges ugyannyi férfiúnak jelen lennie a táncházban, mint hölgynek, hanem azért, mert nagyon izgalmas zenei és lépésanyaga van. A balkáni táncoknak pedig fontos eleme a lánctánc. Azonban a bolgár és szerb táncokat előttem már számos kutató elemezte, így a mentorom, Bartha Elek professzor javaslatára esett a választásom a macedón kultúrára, amit nagyon kevesen kutatnak. Szívesen foglalkozom olyan témával, amiben még bőven van kutatnivaló. Abban az időben, amikor elkezdtem, a macedón folklórkutatás gyakorlatilag csak elszórtan létezett, ezt a kultúrát inkább csak politológusok, történészek vizsgálták. Emellett pedig a kutatás sajátossága, hogy inkább bolgárokként, görögökként vagy szerbekként közelítették meg őket. Egyébként a folklór archaikus elemeit kedvelem, ezért nagyszerű választás volt ez a terület, máig hálás vagyok Bartha Elek professzornak az akkori javaslatért.

Pontosan miért nevezhető archaikusnak a macedón kultúra, és milyen sajátos jellemvonásai vannak még?

Amíg tőlünk 1686-ban mentek ki a törökök, Észak-Macedóniából csak 1912-ben, ebből is következik, hogy jelentős „fáziskésés” van azon a területen. Ha nem számítjuk Albániát, ami szintén 1912-ig az Oszmán Birodalom része volt, akkor gyakorlatilag Európa egyik legnagyobb fáziskésésben levő országáról beszélhetünk gazdasági és fejlődési szempontból. Viszont a folklórkutatóknak ez kifejezetten jó hír, mert így megmaradtak olyan dolgok, amik akár évszázadokra visszamenő hagyományokról árulkodhatnak. Nagyon sok, az ősszláv hithez köthető szokás maradt fenn máig, ilyen többek közt a szent kövek tisztelete. Van például egy kisebb szobányi méretű kő Szveti Nikole közelében, amelyhez Szent György-napkor meddőnek tartott asszonyok zarándokolnak el, mert a hiedelem szerint régi mágikus praktikák alkalmazása a szent kőnél termékenységhez vezethet. A legérdekesebb, hogy valóban viszonylag sok hölgy teherbe esik a rákövetkező egy évben.

Milyen kihívásokkal jár ennek a témának a kutatása?

Számomra az volt az első felismerés, hogy Kárpát-medencei fejjel nehéz a balkáni életet, történelmet értelmezni. Tegyük fel, hogy macedónok vagyunk, és megkérdezik tőlünk, hogy kik azok a macedónok? A bolgárok azt mondják ránk, hogy bolgárok vagyunk, a szerbek azt, hogy szerbek vagyunk, és az utolsó 2-3 ezer évben folyamatosan változott körülöttünk minden. Egyszer, amikor előadást tartottam a macedónokról, megkaptam a bolgároktól, hogy márpedig ez a folklór nem is létezik, és nem értették, hogy miért foglalkozik egy magyar kutató a macedónokkal.

A kutatómunkához először is a macedón nyelvet kellett elsajátítanod. Ez mennyire okozott nehézséget?

Szerencsére nem kellett a nulláról kezdenem, ugyanis egészen addig amolyan pánszláv-szerű nyelvet beszéltem – volt benne horvát, orosz, szlovák, mindenféle –, aminek nem nagyon örültek a szlávok, amikor meghallották, de valamennyire meg tudtam értetni magam. Úgy döntöttem, a szláv nyelvek közül legalább egyet megtanulok rendesen. Érdekesség, hogy a macedón a legdélebbi szláv nyelv, tőlük délre már görögök élnek. Névszóragozás gyakorlatilag nincs – csupán a vokatívusz –, helyette rengeteg elöljáró szó van. A szláv nyelvekre egyébként az a jellemző, hogy akár egy lengyel is tud egy macedóntól alapszinten egy pohár vizet kérni, annyira hasonlítanak egymásra.

Milyen élmény volt a terepmunka Észak-Macedóniában? Úgy tudom, nagyon vendégszeretőek a helyiek…

Igen, ez megint az archaizmusukhoz köthető: a macedónok természetükből adódóan kényszeres vendéglátók. A legnagyobb sértődést náluk azzal lehet okozni, hogyha nem fogadod el a meghívásukat, nagyon szeretnek beülni különféle vendéglátóhelyekre társalogni. Az egész utazás rendkívül pozitív tapasztalat volt. Van egy alapvető kommunikatív pezsgésük, és kiváló házigazdák, tehát Észak-Macedóniába vendégként nagyon jó menni. A turistáknak általában azt tanácsolják, hogy az országba érkezve ne kezdjenek el se énekelni, se zenélni, se táncolni, mert a macedónokat ezekben úgysem lehet túlszárnyalni. A néptánc náluk az alapvető műveltség részét képezi, éppen ezért sokan döntenek úgy, hogy ezt a területet választják továbbtanulás céljából, hiszen ehhez minden alaptudásuk megvan. Ami még érdekesség, hogy létrejött náluk egy magyar közösség is, így folyamatosan húzódik egy szál a két ország között.

És Magyarországon mennyire jelenik meg a macedón kultúra?

1948–1949-ben a görög függetlenségi és polgárháború idején nagyon nagy számban jöttek hozzánk „úgynevezett görögök”, de ma úgy tűnik, hogy ennek a csoportnak hozzávetőleg a fele kisebbségi, azaz macedón volt. A mai görög önkormányzatnak egy része még mindig macedón, a görögök pedig szeretnék őket görögnek tartani. Itt több ezer főről beszélünk, amely nagy részben görög és macedón identitású volt. Nem könnyű és politikailag alaposan terhelt kérdés az egészen kicsi gyerekként érkezett, hontalan adminisztrációjú, görögnek tartott és sokszor eltitkolt macedón kisebbségi menekültek identitástudata, ez néhány interjúban kitűnt. Másfelől ez a kis macedón csoport ma még mindig megtalálható Magyarországon, még ha hivatali adminisztrációjuk gyakorlatilag nincs is.

Milyen kapcsolódási pontjai vannak a két kultúrának?

Az egyik ilyen a táncház. A magyar táncházmozgalom 1972-ben indult, a délszláv pedig nagyjából két évvel utána, tehát szinte egy időben jelentek meg. Kricskovics Antal személyének köszönhetően, illetve a kisebbségi önkormányzatok, a szerbek, a görögök és a horvátok működésében is adott volt a balkáni táncanyag, mivel e kisebbségek táncai és népzenéje számukra populáris identifikációs elem. A mozgalom a mai napig életben maradt. Több görög és szerb együttes van nálunk, akik egymás zenéit is játszák. Tehát erősen jelen van a déli szláv kultúra, és ezen belül a macedón is, ami ugyanúgy a része ennek. Magyarországon a déli szlávok kultúrájának ápolása a kezdetektől ott van a néprajzban, ahogy a táncházban is, a magyarral együtt szinte rögtön elkezdtek kisebbségi táncokat is járni. Ezt követően jöttek létre külön a balkáni táncházak, de a kettő a mai napig tulajdonképpen kéz a kézben jár.

Mit kell tudnunk a korábban már említett lánc- és körtánckultúráról?

A görögöknél ez a táncforma továbbra is a mindennapi kultúra része, társasági eseményeken, nyilvános rendezvényeken gyakran előfordul, hogy örömükben fogják magukat, és összekapaszkodva lánctáncot kezdenek járni. Kevesen tudják, hogy a lánctánc annyira divatos volt Európában az 1300-as évekig, hogy a hiphop-divat ahhoz képest semmi. Mind a felsőbb társadalmi osztályokban, mind a faluban, minden etnikum körében táncolták, de akár régebbi festményeken is megfigyelhetjük ezt a táncformát. Európában később az történt, hogy egy másik táncforma, mégpedig a párostánc elkezdte kiszorítani, és a 14. századtól inkább ezek terjedtek el. Ilyen a későbbi keringő, polka vagy akár a csárdás legtöbb formája. A lánctáncok pedig egyedül a Balkánon maradtak meg, illetve egy Dánia melletti kis szigeten, amellett ma már inkább csak felújított folklóranyagokban (például a magyarban) találkozhatunk vele. A lánc- és körtánckultúra nem csupán annyit jelent, hogy lánc- vagy körformában táncolják. Ez a későbbi modernebb páros és szólóformákhoz képest egy teljesen más jelenség, még az elnevezése sem ugyanaz, mint a későbbi danse szóból származtatott tánc elnevezés. Találkoztam olyan esettel, amikor valaki az egyik legnagyobb ünnepen, vízkeresztkor a nagycsaládi eseményen nem állt be táncolni, mert abban az évben haláleset történt a családban, és ilyenkor nem szokás. Nagyon komolyan veszik az ezzel kapcsolatos hagyományokat. Szórakozóhelyen viszont már minden további nélkül táncolt, számára a két tánc nem is esik egy kategóriába. A lánctáncnak az a különlegessége, hogy egyszerre nagyon sok emberből is állhat, akár 20-30 főből, sőt ennél sokkal jelentősebb számú résztvevőből születnek rendszeresen falunyi méretű lánctánc-próbálkozások, még Guiness-rekordot is felállítottak belőle.

És a balkáni lánc- és körtánckultúrának mik a zenei sajátosságai?

Amint említettük, itt nem csak arról van szó, hogy együtt felvesznek egy formát, hanem valószínűleg az antik időkből járultak hozzá olyan zenei jegyek, amiket mi itt, Nyugat-Európában nem biztos, hogy tudunk értelmezni. Ilyen a Bartók Béla által bolgár ritmusnak nevezett jelenség, amit a 19. század vége óta próbálnak elemezni az etnomuzikológiában. Én is ezt szeretném továbbvinni, hiszen ez a munka még egyáltalán nincs befejezve. A lánctáncanyagokban más olyan zenei jelenségek is megtalálhatóak, amik a mai zenei érzékelésünktől eltérnek, és kifejezetten ennek a kultúrának a tartozékai.

A habilitációd témája is a bolgár ritmus köré épült fel. Mit kell tudni erről a jelenségről?

Az egyik érdekesség, hogy a Bartók utáni kutatásban inkább az aksak megnevezést használják már, ami törökül annyit jelent, sánta. Ez arra utal, hogy nem csak 2-es vagy csak 3-as egységeket tartalmazó ütemekből áll egy zene, hanem 2-es és 3-as egységek is megtalálhatók benne, és ezek váltakoznak egymással. Ehhez hasonló, illetve a súlyok váltakozásának szélsőséges példája az archaizáló Tavaszi áldozat, Sztravinszkij műve.

Milyen felfedezésekre tettél szert a kutatás alatt?

Azt találtam, hogy a lánc- és körtáctánckultúrát az aksakon kívül még két dolog jellemzi egy időben: a szimultaneitás, illetve a táncanyag aszimmetriája. A kutatócsoportommal ezt a hármat együtt értelmezzük, és a tánc aspektusából tanulmányozzuk a bolgár ritmust. Elsősorban az etnomuzikológia meglátásait kellett figyelembe vennem, ugyanis a bolgár ritmusnak nagy szakirodalma van, amiből ki tudtam indulni. Fontos még a művészetfilozófiai keretben való vizsgálat: a szerzők itt főként az antik hellén choreiával foglalkoznak, ami kifejezetten egy lánctánckultúra volt. Ők alapvetően a klasszika-filológia, illetve az összehasonlító irodalomtudomány területén kutatnak, és vannak olyan homéroszi szövegértelmezéseik, amelyeknek a köveztetései nagyon jó értelmezései keretet adtak. Általában olyan szerzőkre találtam, akik magyar nyelvterületen egyáltalán nem ismertek, és más tudományterületekről is jönnek, de számos összefüggésre segítettek rávilágítani.

Mi adja a balkáni néptánc elsajátításának nehézségét, és mennyi időbe telik megtanulni?

A dolog nehézsége, ahogy korábban is említettem, a nyugati zenei fül és gondolkodás számára a mindent elsöprő aszimmetria, és egyfajta zeneileg alakítható rugalmasság. Emellett nagyon cizellált lépésanyaga van. Könnyebbség viszont, hogy nem kell hozzá párt szerezni, hiszen mindig közösen, egy nagy láncban táncolnak. A macedónok számára zenei aszimmetria természetes, szinte beleszületnek, azonban egy kívülálló számára okozhat nehézségeket. Van benne bőven kihívás, de ugyanakkor nagyon izgalmas, és tényleg megéri foglalkozni vele.

Végezetül mesélj az Ohrid Macedón Folkegyüttesben való munkádról, élményeidről!

Az együttest 2012 áprilisában alakítottuk meg az ELTE Macedón Lektorátusának és a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének doktoranduszaival és hallgatóival. Volt közöttünk macedón minor szakos, görög és horvát szakos is. Eredeti viseleteket hoztunk Észak-Macedóniából, és a cél az volt, hogy szélesebb körben megismertessük a macedón folklórt táncokon és dalokon keresztül, valamint ápoljuk a magyar–macedón kapcsolatokat mindkét ország irányában, főként táncos és népzenei előadásokat tartottunk. Az együttes az Ohridi-tóról kapta a nevét, amely a szláv írásbeliség, sőt a keresztény kultúra egyik legfontosabb központja volt. Ez a mozgalom főként az egyetemi évek alatt élte a virágkorát. A pandémia alatt szinte csak online létezésre korlátozódott a tevékenység, most már azonban újraindítottuk a „Balkán-Fan” társaságoknak tartott programokkal.

További információk: macedon.hu

Ősszel jelenik meg Szöllősi Mátyás író, fotóriporter  válogatott és új verseket tartalmazó kötete. Az MMA ösztöndíjas fiatal Szabad című könyvének  előkészítése mellett a háború kitörése óta többször járt és fotózott Kárpátalján, Erdélyről pedig egy éve készíti átfogó portrésorozatát.


 

Az Urál-hegységbe egy régészeti dokumentáció kapcsán kerültél, az emberi sorsok és a magyarság eredetének kutatása ezután következett. Hogyan alakult ki benned a kíváncsiság az arcok, a helyek, a történetek iránt?

A magyarság eredete volt annak a régészeti kutatássorozatnak a témája, amelynek dokumentátora voltam 2015 és 2019 között, azt hiszem, így igazán pontos. Az arcok, a helyek és a történetek iránti érdeklődésem pedig egészen gyermekkoromig visszanyúlik,  már nagyon fiatalon érdeklődtem például a képzőművészet iránt, rengeteget rajzoltam, jártam a Pannónia Filmstúdióba is, és emellett tízéves korom óta sokat olvasok, illetve volt szerencsém utazni is, egészen a 80-as évektől kezdve. Mivel sok helyen jártam, fizikális és szellemi értelemben is, kialakult bennem az az igény – még ha ez nyilván nem egy prózai szöveg megírásának vagy egy fotósorozat elkészítésének formájában valósult is meg azonnal –, hogy rögzítsem azokat a dolgokat, amik történnek velem, amiket tapasztalok, érzek. Szüleim zenészek, én is zenéltem sokáig, és úgy érzem, a zenei élmények is erősen hozzásegítettek ahhoz, hogy át, illetve időnként ki tudjak kapcsolni, tempót tudjak váltani. Az íráshoz ez elengedhetetlen, de egyébként a fotózás közben is rendkívül fontos.

A pályafutásodon összefonódik sok részterület, de legerősebben az írás és a fotózás jelenik meg két fő vonalként. Mennyire éled meg ezt egyfajta történetmesélő szerepként, küldetéstudatként?

Azt gondolom, inkább tudatosság van bennem. Akik ismerik a munkáimat, azok szerintem látják, megtapasztalták ezt. Nem azon töprengek általában, hogy mi a küldetésem, inkább arra fókuszálok, hogy mi érdekel, mi az, ami aktuális számomra és mások számára is, illetve mik azok a témák, amelyek épp közel vannak hozzám vagy közel kerülhetnek. Hogy miben lehetek a legjobb. Azt hiszem,  folyamatos keresésben vagyok magamban és a külvilág tekintetében egyaránt, és próbálom a megtalált dolgokat az alkotás során összefűzni, szintetizálni. Imádok írni, de nem lehet mindig írni. Úgy érzem, nem is szabad. Jó néhányszor megéreztem, mikor „túlzásba vittem”, hogy az ott nem elég átgondolt, nem kellően megérlelt. A fotózás segít abban, hogy tisztábban lássak. Hogy elidőzzek egy-egy szituációban, több oldalról vizsgálhassak meg egy problémát. És igen, segít a történetmesélésben, folyamatában látni a dolgokat, segít a fölidézésben, az emberek viselkedésének, sajátosságainak megfigyelésében. Fotózás közben tudok csak igazán kikapcsolni, akkor nagyon szabadnak érzem magam.

Munkáidból látszik, hogy nem csupán dokumentálsz helyeket és embereket, hanem igyekszel aktuális, élő témákkal foglalkozni. A mai kor információs társadalmának kihívása a világ folyásával azonosulni. Alkotóként érzed ezt a fajta nyomást, kényszert?

Biztosan érzek valamit ebből, de a tevékenységeimet nem élem meg kényszerként, szerencsére nem is kell kényszeresen olyasmivel foglalkoznom, ami nem érdekel, vagy csak azért érdekel, mert az épp trendi. Például a baskírok egészen biztosan nem azok, és bár az Erdéllyel való foglalkozásban, ha körbenézek, látok egy felfutást, ami bizonyos értelemben hamis képet fest erről a sokrétű helyről, bízom abban, hogy a készülő fotósorozatommal én nem ezt a részt erősítem. Talán inkább a sebesség zavar, hogy legtöbbször nincs idő bizonyos dolgokra, mert a világ arra buzdít, hogy már a következő dolgot nézd/csináld/akard, még mielőtt az előzőt átélted volna igazán. Gyakran járok olyan helyekre, ahol ez a dolog kevésbé van jelen az emberek életében, vagy ha jelen is van, az a generáció, amelynek a képviselőit például Erdélyben fotózom, nem érzi annyira sürgetőnek az életet. Jó megtapasztalni az ilyesfajta létezést, azt a tempót, ami az övék. Azt a fajta nyugalmat, ami szemet gyönyörködtető.

 

Az ukrajnai háború ereje és hatása a világ számos országában érezhető, főként gazdasági szempontból. A magyarok lakta kárpátaljai területek helyzetét is megörökítetted, ahol a nélkülözés soha nem látott mértékben jelent meg. Fotósként nem könnyű ilyen körülmények között dolgozni, mesélnél arról, hogyan szervezted meg az utat és az ott tartózkodást?

Kárpátalja

Már jóval korábban, 2016-tól kezdődően jártam Kárpátaljára, abban az évben fotóztam egy házban Beregszászon, ahol közel ötven család élt súlyos körülmények között, és ott ismerkedtem meg H.  Viktóriával és a családjával, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot, igyekszem rendszeresen segíteni nekik. Amikor kitört a háború, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a menekülők mellett a Kárpátalján maradóknak is nagy szüksége van/lesz a segítségre. Ha egy országban háború van, azt az összes terület alaposan érzi, és tudjuk, Kárpátalja már a háború előtt is lesújtó helyzetben volt. Az utak katasztrofálisak, az infrastruktúra romokban, sok házban fűtés sincs, a fizetésekről és a nyugdíjakról nem is beszélve. Már 2014-től kezdődően erős volt az elvándorlás, és sajnos Kárpátaljára a fiatalok közül a legtöbben nem térnek  vissza, pláne most, szóval a kisgyerekesek és az idősek maradtak ott főleg. Nem sokat gondolkodtam, összeszedtem, amit tudtam, szóltam pár ismerősnek, hogy megyek, akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy vihessek különféle hasznos holmikat. Kint Viktóriáék segítettek, illetve Timkó Jána, Szimcsera János, aki alpolgármester-helyettes  Nagybégányban, Egressy Mariann és Cséke Dianna, utóbbi a Segíts, hogy segíthessek Kárpátalján program vezetője, és szerencsére még mások is. Tapintható volt a feszültség, még úgy is, hogy Kárpátaljáig nem terjedtek a harcok. Bárhová mentem, érthetően szinte csak a háborúról esett szó. Azóta kétszer voltam még, sok emberrel találkoztam, beszéltem, és szerencsére a közzétett képek alapján, és az eddig velem készült beszélgetésekből is elég sokan tájékozódhattak a Beregszászi és az Ungvári  járásban élők helyzetéről.

Milyen volt testközelből tapasztalni annak az országnak a kálváriáját, amelynek a drámája most címlapon szerepel szerte a világon?

KárpátaljaNem jártam olyan helyen, ahol harcok dúlnak, de találkoztam sok emberrel, aki igen, interjúztam is olyanokkal, akik Kijevből, Harkiv környékéről vagy Mariupolból érkeztek. Megrázó, rettenetes dolgokról meséltek. Nem igazán tudnám visszaadni, mi volt látható a szemükben, sokan mennyire megtörtek-meggyötörtek voltak, egyesek pedig mennyire élettel telik, akik vissza akarnak menni, nem akarják veszni hagyni, amiért akár egy életen át dolgoztak. Alapjában véve azt tapasztaltam – elsősorban  az idősebb generációra gondolok most –, hogy eszük ágában sincs eljönni onnan, otthagyni a házat, állatokat, azt a helyet, ahol élnek, addig, amíg nem lőnek, de ami azt illeti, lehet, hogy még akkor sem indulnának útnak, ha beindulnának ott is a harcok. Sokan megkérdezték tőlem, hogyan lehetséges ez, miért nem jönnek át ezek az emberek Magyarországra. Nehéz mit mondani erre, egyrészt mert én magam nem éltem olyan országban, ahol háború zajlik, másrészt pedig, sokszor nehéz ész érvekkel alátámasztani egy érzést, egy lelki sajátosságot.

Olyan vidékeken jársz, amelyeken mély emberi drámákat tapasztalsz akár a kárpátaljai, ukrajnai ottmaradottakról, akár messzi vidékek lakóiról van szó. Ezek külső szemlélő számára is megdöbbentő, sokkoló jelenetek. Fotósként hogyan dolgozod fel a helyszínen és utólag is megélt traumákat? Mind közül melyik volt a legemlékezetesebb munkád?

A feldolgozás folyamatban van, ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Már csak azért sem, mert sok embert megismertem a kint tartózkodás alatt, sokakkal közel kerültünk egymáshoz, ami még inkább átélhetőbbé teszi ezeknek az embereknek a fájdalmát, a különféle területekről származó sérelmeit. Azt megfigyeltem, hogy itthon is rosszabbul alszom, amióta ez az egész zajlik, hatása van rám/ránk is, nem csak gazdasági értelemben, van egy erős nyomás, hiszen közel van, és a hírek, a közösségi média, az áradó, kusza információk csak még közelebbivé teszik, állandóan jelenlévővé. A politika, a közélet sajnos nem feltétlenül segíti, az elmúlt évtizedekben inkább tönkretette sok ember életét azok közül, akikkel odakint találkoztam. Egyébként a barátnőm, Tankó Andrea végig támogatott, rendszeresen beszélgetünk a kint látottakról-hallottakról, és azt hiszem, maga az írás is hozzájárul ehhez. Például hogy leírtam egy Nagymuzsalyban élő idős vak hölggyel való találkozás történetét. Az az egy óra annyira erősen megmaradt bennem, olyan nehéz és mégis felemelő volt, hogy muszáj volt írnom róla, szavakba öntenem. Amikor időnként elkedvetlenedek, lehúz valami, igyekszem olyan pillanatokat fölidézni, például ezekből a látogatásokból, merthogy volt ilyen is bőven, amikor nevettünk, láttam, hogy örülnek annak, hogy kapnak valami hasznosat, fontosat, amikor egy jót beszélgettem valakivel és olyasmiről meséltek nekem, ami igazán örömteli.

Létezik rá példa, hogy azok az emberek, akik nehéz körülményekkel néznek szembe, és ha egy kívülálló bevonódik, az később befolyásolhatja mindez a boldogulásukat… Mi az utóélete a munkáidnak?

Amikor eldöntöttem, hogy elmegyek Kárpátaljára fotózni közvetlenül a háború kitörése után, nem titkoltan az is célom volt, hogy a közzétett képek a maguk módján változtassanak valamit, elősegítsék azt, hogy az emberek szembesülhessenek az ott élők problémáival. A közzétett képek nyilván nagyban inspirálták azokat, akik megkerestek, hogy felajánljanak pénzt, tartós élelmiszert, gyógyszereket stb. Igyekeztem szövegekkel, személyes történetekkel kiegészíteni időnként a képeket, és így még célravezetőbb volt mindez, sokan szerintem így értették meg igazán, hogy ez most zajlik, és igenis szükséges segíteni. Szóval a válaszom az, hogy lehetséges. Persze erre nem mindig van lehetőség, nem minden esetben valósul meg, főleg ha valaki harci helyzetben készít felvételeket, az teljesen más, de nekem nagyobb volt a mozgásterem.

Utazásaid során a szomorú tapasztalásokon kívül még számtalan mikro- és makrotörténetet megismersz, átélsz Te magad is. Az írásaidra hogyan hatnak, mennyire íródnak párhuzamosan benned az események hatására?

Bennem is, meg aztán viszonylag hamar ténylegesen is íródnak, annyira, hogy az áprilisi látogatásom kapcsán, ahogyan arra utaltam is, már írtam egy tárcanovellát, ami meg is jelent. A fotózás nekem töltődés, megfigyelés, valóban az a folyamat, amikor rengeteg olyan dolgot felszív a szervezetem, az elmém, a lelkem, ami csak jóval később bukkan föl,  jön ki valamiféle átalakult formában. Van, hogy tényleg csak hetekkel vagy akár hónapokkal később kezdek el gondolkodni egy-egy szituáción, és az ugye nyilván már egészen más, mint amikor ténylegesen ott voltam,  benne, de nem is kell, hogy ugyanaz legyen, egyszerűen csak az van, hogy elkezdi mozgatni az agyamat, beindít bizonyos folyamatokat, akár egy olyan szöveggel kapcsolatban is, ami nem konkrétan erről szól. Hasonló ez, mint ami olvasás közben történik az emberrel. Biztos sokan megtapasztalták már, főleg azok, akik alkotnak, hogy amikor olvasnak egy szöveget, az egyszer csak, valami teljesen mással kapcsolatban, beindítja a képzelőerejüket, a gondolataikat, olyan ez, mint amikor az ember hallja a víz csobogását, vagy épp a víz alá dugja a kezét, és a szervezete reagál, valami olyasmivel, ami kapcsolatban áll ugyan a vízzel, de már a bensőben átalakult, és abban az átalakult formában jelenik meg. Próbálok finoman, árnyaltan fogalmazni, bár tudom, hogy ez így nagyon profánul hangzik, de a legtöbbször, tudjuk jól, nem a szent pillanatokból születik a csoda.

Ösztöndíjas munkádban az ufai kiállítás létrehozása és megszervezése volt a cél. Milyen volt ez a hároméves munkafolyamat?

ErdélySzámomra is, akárcsak a többi ösztöndíjas számára, ez a három év nem a kiegyensúlyozottságról szólt. Egyikünknek sem egészen úgy alakultak a dolgai, ahogyan azok tervezve voltak. Tavaly tavasszal, mivel a pandémia miatt nem lehetett Oroszországba utazni, nem is lett volna amúgy sem veszélytelen, meg kellett változtatnom a munkatervet, így Erdély felé fordultam, ott folytattam a munkát és kezdtem bele egy, a legidősebb generációt bemutató portrésorozat elkészítésébe. Erdély közelebb van, nem kell az Urálig utazni, mindenféle gond nélkül beszélni tudok az ott élők nagy részével, és jóval ismerősebb a terep. Az elmúlt bő egy év intenzív munkával telt, ezalatt hétszer jártam odakint, szerencsére sokan segítettek nekem, Buglya Sándor és Haris László támogatták a váltást, Ádám Gyula, Fülöp Lóránt erdélyi fotográfusok irányt mutattak, és jó néhány lelkésztől, paptól, magánembertől kaptam fontos tanácsokat. És ugyan a baskírokról is van egy egészen szép anyagom, korábbról, és 2019 őszéről, amikor sok települést meglátogattam a Dél-Urált körbeölelő sztyeppés részen, ez az erdélyi sorozat jóval átfogóbb már most, több mint 50 települést, 8 nagy tájegységet, közel  200 embert érint, szóval azt gondolom, komoly módon láttatja az Erdélyben élő idős generációt. Az a világ, amit ők képviselnek, az a környezet, ami most még körbeveszi őket, azok a házak, porták, képző- és népművészeti alkotások idővel el fognak tűnni, vagy ha nem is tűnnek el – bízom benne, hogy nem –, feltehetőleg be fognak szorulni egy sokkal zártabb, szabályozottabb térbe.

Mi az, ami a megvalósult projektből tovább fog élni és akár a jövőben is tovább szőhető?

Bízom benne, hogy a képeim, maga a sorozat élni fog, egyrészt az internet jóvoltából, másrészt abban az értelemben, hogy ha teljesen összeáll, lesz belőle egy komoly kiállítás, akár könyv is. Érik ez a dolog, de még nincs itt az ideje. Az erdélyi sorozattal még nagyon sok a munka, és ugyan jól haladtam az elmúlt egy évben, már csak Erdély nagysága, szövevényessége, sokfélesége miatt is azt kell mondjam, dolgoznom kell még rajta sokáig. Ugyanezt kellene mondanom a baskír anyaggal kapcsolatban is, de az most egyáltalán nem rajtam, és nem is a baskírokon múlik, sokkal hatalmasabb, és sötétebb erők gátolják a képek létrejöttét. Nagyon szeretnék visszatérni az Urálba, egyáltalán nem adtam föl, már csak az irántuk, a megismert baskírok iránt érzett szeretetem, elköteleződésem miatt sem hagyhatom annyiban, hogy egy átfogó képriportot, illetve portrésorozatot készítsek náluk. Ha ismét Erdélyre gondolok, annyira sok időt töltöttem az elmúlt egy évben ott, hogy csak most kezdem igazán látni, milyen mély rétegei vannak, és hogy hogyan is érdemes közelíteni, mikor hová érdemes menni, kikkel érdemes együtt dolgozni, milyen munkatempó és hozzáállás a célravezető.

Szintén a visszajelzések kapcsán: tapasztaltad-e, hogy a munkád hatására szociális szempontból érzékenyebb lett a közönség bármilyen korosztályban?

Bízom benne, hogy így van. A képeim egyelőre a közösségi felületeken élnek, ott viszont nagyon, és ezzel kapcsolatban azt el tudom mondani, hogy rengeteg visszajelzés érkezett, és most nem a kedvelésekre gondolok elsősorban, hanem megjegyzésekre, személyes üzenetekre, megosztásokra, amelyek látom, milyen kísérőszöveggel lettek közzétéve. Sok fiatal írt, akár meglepődve, hogy ő nem is gondolta volna, hogy olyan dolgokkal, emberekkel, helyszínekkel is lehet találkozni arrafelé, mint amilyenek a képeimen láthatók, akiket én fotóztam. Sokan kértek tanácsot, útbaigazítást, láttam, hogy sokan buzdították az embereket, a fotóimra, illetve a rajtuk szereplőkre hivatkozva, hogy  érdemes ellátogatni Erdélybe. A baskír anyag nagy része, Bottlik Zsolt etnográfus kiváló szövegével együtt, a január-februári Földgömb Magazinban jelent meg, és azzal kapcsolatban is sok ember írt, keresett meg, úgy vélem, rengetegen látták azokat a fotókat, és egy olyan világ, közösség tárult fel a szemük előtt, amely ugyan ismeretlen volt eddig, de így most már nem teljesen az, és amely mindenképp érdemes arra, hogy közelebb kerüljön hozzánk.

 

Szöllősi Mátyás további fotóit és írásait megtekinthetik weboldalán.

 

 

 

 

Galéria

Megújult formában és megújult tartalommal jelent meg az MMA MMKI 2020 őszi-téli félévének rendezvényeit is tartalmazó legújabb kiadványa. A kutatói élet mellett megismerkedhetnek az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram ösztöndíjasainak munkásságával, tárlatvezetés rovatunkban betekintést nyújtunk a Hild-villa felújításának történetébe, illetve a Makovecz Emlékközpont életébe. Dér Csaba Dezső - Márkus Renáta szerzőpárossal legújabb könyvük kapcsán arról beszélgettünk, hogy milyen kíhívásokkal kell szembenéznie egy kulturális intézménynek a világjárvány idején.


A teljes kiadvány ITT érhető el.

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle