PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2018. február. 16.

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete

Németh László életművének vizsgálata, az életmű recepciójának gazdagítása  céljából pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

1. Németh László drámaesztétikája a Széchenyi című darab elemzésén keresztül 2. Németh László prózapoétikája az Irgalom című regény elemzésén keresztül 3. Németh László Arany János-képe 4. A modernitásfogalom Németh László esszéiben 5. Németh László elmélete a műfordításról és a világirodalomról

Pályázatot olyan irodalomkutató (beleértve többek között az írót, egyetemi hallgatót, doktori képzésben résztvevőt, egyetemi oktatót vagy középiskolai tanárt) nyújthat be, aki a pályázat benyújtásának határnapján a 18. életévét betöltötte, de nem idősebb 35 évesnél. Pályázni a megadott témakörök egyikét kifejtő, legfeljebb 1 szerzői ív (40.000 leütés hivatkozásokkal együtt) terjedelmű, korábban még nem publikált tanulmánnyal vagy esszével lehet. A pályázatokat öttagú bizottság bírálja el.  A bírálóbizottság tagjai: Ekler Andrea, Falusi Márton, Lami Pál, Márkus Béla, Papp Endre.

A pályázat benyújtásának határnapja: 2018. május 31.

A pályázat elektronikus úton a titkarsag@mma-mmki.hu címre vagy postai úton a 1121 Budapest, Budakeszi u. 38. címre nyújtható be.

A bírálóbizottság a legjobbnak ítélt pályamunkákat – amennyiben azok színvonala megfelelő – díjazásban részesíti.

1. díj 150.000 Ft

2. díj 80.000 Ft

3. díj 50.000 Ft

A díjazottak a pénzjutalmon felül előadást tarthatnak az MMA MMKI és a Németh László Társaság közös szervezésű konferenciáján, amelyre 2018. december 3-án és 4-én kerül sor a Pesti Vigadóban.  A pályázattal kapcsolatban Falusi Márton nyújt tájékoztatást a falusi.marton@mma-mmki.hu e-mail címen.

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle