Horváth Kinga Eszter

Horváth Kinga Eszter

Grafikai lapjaimon, rajzaimon, fotóimon – több mint két évtizede – létező, vagy mára már csak létezett kapuk, lépcsők, kőfallal határolt utak, sajátos történetű és atmoszférájú terek, természeti képződmények, emberi tevékenység nyomait is őrző tájrészletek jelennek meg eredeti környezetükből kiragadva, a kifejezés érdekében formálva, hogy a jelképek világába vezetve személyes gondolatok, érzések közvetítőivé válhassanak. Olykor tudatosan keresett, olykor pedig véletlenül megpillantott téri szituációk, motívumok ezek, amelyek önálló múlttal, kulturális vonatkozással, közeggel rendelkeznek. Szeretném, ha mindebből számos vonást megőrizve, a rézlemezbe maratott felületek változatossága és a papírra acél tollheggyel közvetlenül húzott vonal tiszta dinamikája által, munkáim révén barangolásra, felfedezésre, elmélkedésre, döntések meghozatalára késztetnének és mesélnének az emberről, életének állomásairól, környezetéhez való viszonyáról, valamint beszélnének felelősségéről.

2019 végétől erősen foglalkoztat az a folyamat, amely a világban elindult, és a korábban is megfogalmazott gondolatokat, érzékeseket felerősítette bennem.

Új munkáim készítése során leginkább a hangsúlyok és a közvetítő motívumok változtak és felértékelődtek a minket körülvevő világ sebezhetőségéhez kapcsolódó érzések. Fontossá váltak választott terek pillanatnyi vizuális állapotai, légköri jelenségek, fény rajzolta formák, és foglalkoztatott, hogy rögzítésük, felhasználásuk révén a múlt és a jelen motívumai együtt milyen gondolatok közvetítésére képesek, továbbá, hogy grafikáimmal, rajzaimmal és fotóimmal hozzájárulhatok-e a teremtett világ értékei iránti tisztelet és elkötelezettség erősítéséhez.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramja számomra egy olyan értékes alkotói periódust biztosított, amely időt, lehetőséget és támogatást adott az elmélyült, egymásra épülő munkához, az alkotás nálam gyakran lassú folyamatára, a gondolkodásra, a sorozatok tartalmi és technikai formálódására, érésére és a kísérletezésre.

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle