† dr. habil Kocsis Miklós

† dr. habil Kocsis Miklós

Dr. habil. Kocsis Miklós (1983-2022) jogász (PhD, LL.M.), közgazdász (MBA). Jogász diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen 2006-ban kapta, 2011-ben munkajogi szakjogász, 2012-ben jogszabályszerkesztő szakjogász posztgraduális végzettségeket szerzett. 2013-ban letette az egységes jogi szakvizsgát, valamint okleveles közgazdász szakon szerzett diplomát. 2015-ben lett intézményvezetői megbízással egybekötve az MMA akkor alapított Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének főmunkatársa, 2016-ban habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara Alkalmazott Művészetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa volt, itt kutatómunkáját az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékén végezte 2019-től. A pécsi Óriás Nándor Szakkollégium alapító elnökeként, valamint több egyetem doktori iskoláinak előadójaként és a pécsi Filozófia Doktori Iskola akkreditált törzstagjaként a tudományos utánpótlás biztosításának feladatában is szerepelt vállalt.

Kocsis Miklós fiatal kora ellenére kétszáz publikáció – köztük több általa írt vagy szerkesztett kötet – szerzője, félszáz hazai és nemzetközi konferencia előadója. Kutatási területe az alkotmányjog, kulturális jogok, tudományfilozófia, valamint az államtudomány makrogazdasági kérdései voltak. Jelentős szakmai és közéleti – így különösen országos érdekképviseleti szerv vezetésében, intézmény-átszervezésben, szervezetfejlesztő munkában és szakmapolitikai egyeztetések során szerzett – tapasztalatokkal rendelkezett, kulturális jogi (művészeti és oktatás jogi) és közjogi területen kiterjedt kutatói, valamint szakértői tevékenységet folytatott.

A Kodifikáció és Közigazgatás folyóirat, továbbá a Kodifikáció című lap szerkesztőbizottsági tagja, szerkesztője és a Közjogi szemle szerkesztője volt.

A Magyar Művészeti Akadémia 2013-ban döntött a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének önállóan működő költségvetési szervként történő megalapításáról, így 2015 elejével megkezdte működését az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMKI). A művészetelméleti-módszertani intézet a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára jött létre, de az MMKI végzi 2018-től az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolítását is. Ennek az intézménynek a kiépítése és igazgatása lett Kocsis Miklós legnagyobb és számára legkedvesebb feladatvállalása.

Sokoldalú tudományos, oktatói, szakértői, illetve szakmai közéleti munkájáért, „széles körű társadalomelméleti, valamint tudományszervezői tevékenységéért” 2020-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át.

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle