Kiadványok

Összes kiadvány
E-Könyvek
MMA Ösztöndíjas Tanulmányok
Fundamenta Profunda
Műhelytanulmányok
Documenta Artis
Egyéb kiadványok
MMA Kiadó
MMA MMKI Magazin
MMA Lexikon

Film és jog a gyakorlatban - A filmalkotás folyamatát övező egyes magánjogi kérdések

„A filmalkotás folyamata, legyen szó magyar vagy amerikai filmről, számos, egymással szoros kapcsolatban álló jogterület sajátos metszéspontja. A szerteágazó, sok […]

Michal Pawel Markowski: A kíváncsiság anatómiája

Az egyik legmeghatározóbb lengyel irodalomtudós és esszéista hazájában mára már klasszikussá vált tanulmánykötete úgy szolgáltat termékeny szempontokat a huszadik század […]

Martha C. Nussbaum: Költői igazság-szolgáltatás

Az érzelmek állítólag rossz tanácsadók, különösen ha összetett erkölcsi vagy jogi kérdésekben kell döntéseket hoznunk. De valóban így van ez? […]

Iris Murdoch: A jó uralma

„[A]z emberi viselkedést igen jelentős részben egocentrikus mechanikus energia mozgatja. Az erkölcsi életben az ellenség a kövér, kérlelhetetlen egó. A […]

Tomáš Kulka: Giccs és művészet

Tomáš Kulka, a kortárs esztétika és filozófia kiemelkedő alakja Giccs és művészet című könyvében számtalan máig kidolgozatlan kérdést vet fel. Mi […]

Jean-Luc Nancy: Noli me tangere

  A Noli me tangere – ne érints meg. A János-evangéliumból ismert szavak a közelség és a távolság, a jelenlét […]

Magyar producerek I.

,,A magyar mozgókép 120 éves története bővelkedik a világhírű filmesekben, a rendezőktől a forgatókönyvírókig, az operatőröktől a zeneszerzőkig, akiknek nemcsak […]

Utód, de aki ős is - Mihalovich Ödön pályaképe

Mihalovich Ödön (1842-1929), a nagy magyar romantikus zeneszerző életműve méltatlanul tűnt el a hangversenyekről. Tragikus zenekari balladái (A sellő), szenvedélyes […]

Mozgókép és paragrafusok - A filmgyártás intézményi és szabályozási kérdései

Az európai film nem egyenlő az egyes nemzeti filmkultúrák összességével - az egyes nemzeti filmkultúrák szabályozása mégsem független az európai […]

Kirk, Russell: Amerika brit kultúrája

„Egy nemzet hagyományos kultúrája csak akkor maradhat fenn, ha számos eltérő összetevője elismeri az alapvető egységet és a közös ügy […]

Roger Scruton: A szépről

  Miért szép a szép? Válaszok a kortárs angol konzervatív filozófia géniuszától. Roger Scruton az MMA Kiadó gondozásában megjelent könyvének […]

Sipos János: Bartók Anatóliában

Bartók Béla komponistaként és népzenegyűjtőként a magyar- és az egyetemes zenetörténet kiemelkedő fontosságú alakja. Népzenegyűjtői tevékenységét gyakorta csak magyarok lakta […]

Kávási Klára: Németh Antal

A Nemzetiben és száműzetésben Németh Antal (1903–1968) a magyar színháztörténet egyik legmostohább időszakában, 1935 és 1944 között igazgatta a „nemzet […]

Kis Kidéből nékem el kell menni... - Járdányi Pál, a népzenekutató

Járdányi Pál a XX. századi magyar népzenekutatás egyik meghatározó alakja. Kodály tanítványaként megalkotta a népzene rendszerezésének azt a módszerét, amely […]

Modernizmus sátortetővel

Jász Borbála (1986) filozófia és művészettörténet szakos bölcsész. Doktori tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori […]

Ezerszemű filmhíradó

A híradóműfaj kutatása a történettudomány, a kommunikációelmélet és az esztétika határterületén helyezkedik el, és számos résztémára bontható. A filmhíradó a […]

ETIKUM és ESZTÉTIKUM kapcsolata ILLYÉS GYULA ÉLETMŰVÉBEN

Újrarajzolható egy klasszikussá dermedt szerző portréja? Az utóbbi években történtek erre kísérletek Illyés Gyula munkássága kapcsán: megjelentek korábban kiadatlan versei […]

Túl a diszharmónián

Az értekezés Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszé- és prózaírói munkásságán keresztül azt vizsgálja: hogyan jelenik […]

A tömeg- és az elitművészet esztétikai jelentése

Az értekezés azokat a folyamatok elemzi, amelyek a modern civilizáció kialakulása és elterjedése nyomán zajlottak le a XX. századi művészetfilozófiában. […]

Edmund Burke és kritikusai

A tanulmány az ízlés politikáját – a politikai esztétikának nevezett beszédmódot – vizsgálja a Dicsőséges Forradalom utáni brit társadalomban, és arra keres választ, […]

Vivente e Moriente

A tanulmány az 1956-os forradalomhoz köthető zeneműveket kultúratudományi megközelítésben elemzi. Az alapkérdés valamennyi esetben az, hogy milyen kapcsolat mutatható ki […]

Filozófia, lélektan és metafizika

Babits Mihálynak az irodalom tudományos meghatározására tett kísérleteiben három irányú, elmélyült, de rejtett szaktudományos érdeklődés mutatható ki. E szövegek – […]

Nihilizmustól a krizeológiáig

A XX. század elején a válság kiemelt témája az európai gondolkodásnak. Jelen tanulmány a magyar kríziskánon megalkotásához számos szerző és […]

Félúton ÉG és FÖLD között

A magyar irodalom egységessége vagy a trianoni határok mentén szerveződő regionális megosztottsága egyike azon lezáratlan kérdéseknek, amelyek kijelölték a rendszerváltás […]

Igaz szó igaz élet

Képesek vagyunk-e kimondani önmagunkról akár másoknak, akár magunknak az igazságot? Honnan származik az erre vonatkozó, talán lehetetlen, de feltétlenül létező […]

Túl posztokon és izmusokon

A Túl posztokon és izmusokon című kötetben fiatal kutatók teszik közé egy nagy ívű kutatási projekt keretében született tanulmányaikat. A […]

Magyar animációs alkotók I.

„Arra törekedtünk, hogy a megszólalók között a múlt század animációs aranykorának hírmondói, a magyar animáció legendái mellett a középgeneráció képviselői […]

Magyar forgatókönyvírók I.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2017-ben indította útjára Documenta Artis című sorozatát. Az első kötet tizennyolc ismert […]

Modernizmus sátortetővel

Jász Borbála (1986) filozófia és művészettörténet szakos bölcsész. Doktori tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori […]

Ezerszemű filmhíradó

A híradóműfaj kutatása a történettudomány, a kommunikációelmélet és az esztétika határterületén helyezkedik el, és számos résztémára bontható. A filmhíradó a […]

ETIKUM és ESZTÉTIKUM kapcsolata ILLYÉS GYULA ÉLETMŰVÉBEN

Újrarajzolható egy klasszikussá dermedt szerző portréja? Az utóbbi években történtek erre kísérletek Illyés Gyula munkássága kapcsán: megjelentek korábban kiadatlan versei […]

Túl a diszharmónián

Az értekezés Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszé- és prózaírói munkásságán keresztül azt vizsgálja: hogyan jelenik […]

A tömeg- és az elitművészet esztétikai jelentése

Az értekezés azokat a folyamatok elemzi, amelyek a modern civilizáció kialakulása és elterjedése nyomán zajlottak le a XX. századi művészetfilozófiában. […]

Edmund Burke és kritikusai

A tanulmány az ízlés politikáját – a politikai esztétikának nevezett beszédmódot – vizsgálja a Dicsőséges Forradalom utáni brit társadalomban, és arra keres választ, […]

Vivente e Moriente

A tanulmány az 1956-os forradalomhoz köthető zeneműveket kultúratudományi megközelítésben elemzi. Az alapkérdés valamennyi esetben az, hogy milyen kapcsolat mutatható ki […]

Filozófia, lélektan és metafizika

Babits Mihálynak az irodalom tudományos meghatározására tett kísérleteiben három irányú, elmélyült, de rejtett szaktudományos érdeklődés mutatható ki. E szövegek – […]

Nihilizmustól a krizeológiáig

A XX. század elején a válság kiemelt témája az európai gondolkodásnak. Jelen tanulmány a magyar kríziskánon megalkotásához számos szerző és […]

Félúton ÉG és FÖLD között

A magyar irodalom egységessége vagy a trianoni határok mentén szerveződő regionális megosztottsága egyike azon lezáratlan kérdéseknek, amelyek kijelölték a rendszerváltás […]

Igaz szó igaz élet

Képesek vagyunk-e kimondani önmagunkról akár másoknak, akár magunknak az igazságot? Honnan származik az erre vonatkozó, talán lehetetlen, de feltétlenül létező […]

Túl posztokon és izmusokon

A Túl posztokon és izmusokon című kötetben fiatal kutatók teszik közé egy nagy ívű kutatási projekt keretében született tanulmányaikat. A […]

Film és jog a gyakorlatban - A filmalkotás folyamatát övező egyes magánjogi kérdések

„A filmalkotás folyamata, legyen szó magyar vagy amerikai filmről, számos, egymással szoros kapcsolatban álló jogterület sajátos metszéspontja. A szerteágazó, sok […]

Utód, de aki ős is - Mihalovich Ödön pályaképe

Mihalovich Ödön (1842-1929), a nagy magyar romantikus zeneszerző életműve méltatlanul tűnt el a hangversenyekről. Tragikus zenekari balladái (A sellő), szenvedélyes […]

Mozgókép és paragrafusok - A filmgyártás intézményi és szabályozási kérdései

Az európai film nem egyenlő az egyes nemzeti filmkultúrák összességével - az egyes nemzeti filmkultúrák szabályozása mégsem független az európai […]

Kis Kidéből nékem el kell menni... - Járdányi Pál, a népzenekutató

Járdányi Pál a XX. századi magyar népzenekutatás egyik meghatározó alakja. Kodály tanítványaként megalkotta a népzene rendszerezésének azt a módszerét, amely […]

Sereglés voltam egymagam - Tanulmányok Csoóri Sándorról

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2017 februárjában konferenciával tisztelgett Csoóri Sándor munkássága előtt. Az előadók a legújabb […]

Divertimento concertante - Tanulmányok Bartók Béláról és Járdányi Pálról

Bartók Béla születésének 135. és Járdányi Pál halálának 50. évfordulójára emlékezve a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2016 […]

Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2016-ban indította útjára Fundamenta profunda című sorozatát, amelynek hatodik kötete azt a […]

The Central European Refugee’s Cultural Memory in the Homelands

The international cultural-scientific workshop, The Refugee of 1956/68 aims to estab- lish a long-term V4 cooperation in the field of […]

A kortárs irodalomértelmezés perspektívái

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének ismert törekvése, hogy a kortárs művészetek változatosságát - összművészeti kontextusban - minél […]

Animációs körkép

“Ahogy Jókai és Gárdonyi legendás hősei vagy József Attila kivételes mélységű verssorai, úgy a Pom Pom meséi, a Vizipók-csodapók kalandjai vagy a Fehérlófia képsorai is […]

A felsőfokú művészeti képzés Magyarországon

A Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának megbízásából az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felsőoktatási Osztályának felkért munkatársai által végzett […]

Az alkotás szabadsága és a szerzői jog metszéspontjai

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMKI) jelen kiadvánnyal indítja útjára „Fundamenta profunda” (Mélyalapozás) elnevezésű könyvsorozatát. Az általános, […]

Magyar producerek I.

,,A magyar mozgókép 120 éves története bővelkedik a világhírű filmesekben, a rendezőktől a forgatókönyvírókig, az operatőröktől a zeneszerzőkig, akiknek nemcsak […]

Magyar animációs alkotók I.

„Arra törekedtünk, hogy a megszólalók között a múlt század animációs aranykorának hírmondói, a magyar animáció legendái mellett a középgeneráció képviselői […]

Magyar forgatókönyvírók I.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2017-ben indította útjára Documenta Artis című sorozatát. Az első kötet tizennyolc ismert […]

Michal Pawel Markowski: A kíváncsiság anatómiája

Az egyik legmeghatározóbb lengyel irodalomtudós és esszéista hazájában mára már klasszikussá vált tanulmánykötete úgy szolgáltat termékeny szempontokat a huszadik század […]

Martha C. Nussbaum: Költői igazság-szolgáltatás

Az érzelmek állítólag rossz tanácsadók, különösen ha összetett erkölcsi vagy jogi kérdésekben kell döntéseket hoznunk. De valóban így van ez? […]

Iris Murdoch: A jó uralma

„[A]z emberi viselkedést igen jelentős részben egocentrikus mechanikus energia mozgatja. Az erkölcsi életben az ellenség a kövér, kérlelhetetlen egó. A […]

Tomáš Kulka: Giccs és művészet

Tomáš Kulka, a kortárs esztétika és filozófia kiemelkedő alakja Giccs és művészet című könyvében számtalan máig kidolgozatlan kérdést vet fel. Mi […]

Jean-Luc Nancy: Noli me tangere

  A Noli me tangere – ne érints meg. A János-evangéliumból ismert szavak a közelség és a távolság, a jelenlét […]

Kirk, Russell: Amerika brit kultúrája

„Egy nemzet hagyományos kultúrája csak akkor maradhat fenn, ha számos eltérő összetevője elismeri az alapvető egységet és a közös ügy […]

Roger Scruton: A szépről

  Miért szép a szép? Válaszok a kortárs angol konzervatív filozófia géniuszától. Roger Scruton az MMA Kiadó gondozásában megjelent könyvének […]

Sipos János: Bartók Anatóliában

Bartók Béla komponistaként és népzenegyűjtőként a magyar- és az egyetemes zenetörténet kiemelkedő fontosságú alakja. Népzenegyűjtői tevékenységét gyakorta csak magyarok lakta […]

Kávási Klára: Németh Antal

A Nemzetiben és száműzetésben Németh Antal (1903–1968) a magyar színháztörténet egyik legmostohább időszakában, 1935 és 1944 között igazgatta a „nemzet […]
Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle