ETIKUM és ESZTÉTIKUM kapcsolata ILLYÉS GYULA ÉLETMŰVÉBEN

Kiadás éve:

2018

Kiadó:

L'Harmattan Kiadó

Újrarajzolható egy klasszikussá dermedt szerző portréja? Az utóbbi években történtek erre kísérletek Illyés Gyula munkássága kapcsán: megjelentek korábban kiadatlan versei és 1956-os naplójegyzetei. Kulin Borbála az alkotó életművének szövegközpontú újraértelmezésére vállalkozik. Szoros olvasattal olyan alkotásokat elemez, amelyek kiszorultak a kánon centrumából. A húszas-harmincas évek tárgyias költészetében a lírai alany megjelenési formáit azonosítja, majd a cselekvés és a szubjektum feddhetetlenségének problematikáját vizsgálja a Tiszták című drámában, végül a halál etikusságának kérdéséhez közelít a Kháron ladikján című esszéregény kapcsán. A szerző e lírai drámai és prózai művekben annak esztétikai nyomait keresi, hogyan formálódik Illyés híres “nem menekülhetsz” etikája.

Kulin Borbála PhD (1979) irodalomtörténész. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte magyar és latin szakon. 2007-ben sajtó alá rendezte Illyés Gyula és Gara László levezését. 2015-ben a Debreceni Egyetemen védte meg doktori értekezését, amelynek témája a transzcendenciához való viszony Illyés életművében.

ETIKUM és ESZTÉTIKUM kapcsolata ILLYÉS GYULA ÉLETMŰVÉBEN

A böngészője nem támogatja a PDF fájlok megnyitását
A megtekintéshez töltse le a dokumentumot: Fájl letöltése

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle