MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Művészeti osztály


Tömösvári Noémi

Falusi Márton PhD (1983) József Attila-, Gérecz Attila-, Nagy Gáspár-, Bella István-díjas, valamint Junior Prima Díjas költő, esszéista, a Hitel folyóirat szépirodalmi szerkesztője. Kortárs magyar irodalommal és jogbölcselettel foglalkozik. 2009−2013 között a Könyves Szövetség elnöke volt, 2012- 2015-ig az NKA Könyvkiadás Kollégiumának, 2016-tól az NKA Szépirodalmi Kollégiumnak kurátora.

 

 

Fehér Anikó

dr. habil. Fehér Anikó DLA (1957) karnagy, népzenekutató, szerkesztő.  A Magyar Rádió népzenei szerkesztője, majd a Duna Televízió népzenei szerkesztőségének nívódíjas vezetője. Számos dokumentumfilm, rádió és televízió műsor elkészítése fűződik nevéhez. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanára, gyakran tart előadást itthon és külföldön (Fülöp-szigetek, USA). Koncertek, zenei események műsorvezetője volt. Négy zenei témájú könyvet és számos szakcikket jegyez. A Népművészet Ifjú Mestere és a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének tulajdonosa. 2016-ban a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán habilitált.

 

 

Gáspár Csaba László PhD, dr. habil.

Windhager Károly Ákos PhD (1975) összehasonlító irodalomtörténész, kultúrakutató, PR-szakértő, újságíró. Kutatási területei: mitológiatörténet; a szépirodalom, a komolyzene és a tömegkultúra kölcsönhatásai; valamint a művészet közéleti olvasatai. 2006 óta az Art's Harmony Összművészeti Társaság művészeti vezetője. Habilitációs tervezett témája Szokolay Sándor operáihoz kötődik.

 

 

Wesselényi - Garay Andor

dr. habil. Wesselényi-Garay Andor PhD 1969-ben született Szegeden. 1987-ben érettségizett a Budapesti Szent István Gimnáziumban. 1988-ban kezdte meg felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. 1994-ben ugyanitt kapta meg Építészmérnöki Diplomáját kiváló minősítéssel. Diplomaterve a Magyar Építőművészek Szövetsége Diplomadíj Pályázatán III. díjat ért el. 1995-ben saját építészirodát alapított Osváth Gáborral GYÁR néven. A műhely tevékenysége felölelte az építészeti tervezői szakmagyakorlás teljes spektrumát, így az építészet, a belsőépítészet, a várostervezés és a design egyenlő súllyal szerepelt a portfólióban. 2001-től önálló irodát alapított W-G-A PSYCHODESIGN néven és érdeklődése az építészet elméletei oldala felé fordult. 2000 és 2009 között az Alaprajz című folyóirat külsős munkatársa, illetve tanácsadó testületének tagja, 2002-től az Atrium magazin építészeti főmunkatársa, 2006-tól 2009-ig pedig vezető szerkesztője. 2009 óta a Metszet c. folyóirat tanácsadó testületének tagja. Doktori fokozatát 2008-ban szerezte meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán summa cum laude minősítéssel. Értekezését az építészeti mimézis témaköréből írta. 2012-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kara, Breuer Marcell Doktori Iskolájában. Ferencz István mellett társ-témavezetőként doktoranduszhallgatója Borbás Péter 2014-ben DLA fokozatott szerzett a MOMÉn. Közel háromszáz építészeti tárgyú cikk, esszé, kritika és tanulmány szerzője, amelyek az Atrium, az Alaprajz, a régi-új Magyar Építőművészet és a Metszet című folyóiratokban jelentek meg. Hivatkozásainak száma meghaladja a kilencvenet. 2009-ben a MODEM-ben rendezett, A mindenség modellje című kiállítás, 2010-ben pedig Ferencz Marcellel a 12. Nemzetközi Építészeti Kiállítás – la Biennale di Venezia – alkalmával a Magyar Pavilonba tervezett installáció kurátora. Az installáció 2011-ben a hg.hu által alapított Design Awardon finalistaként végzett. 2008 és 2011 között a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszékén főiskolai-, 2011 és 2017 között a soproni Alkalmazott Művészeti Intézetében, 2018 óta a Metropolitan Egyetemen egyetemi docens. 2013 óta az MKE magyar- és idegen nyelvű kurzusain előadó a kortárs- és 20. századi építészet témaköreiben. 2012-ben jelent meg Bazsányi Sándorral közösen írt könyve a Kalligram gondozásában Kettős vakolás címmel. A kötet esszéi az építészet és az irodalom kapcsolatait vizsgálják.

 

 

 

- Megbízott kutatók -

 

Dr. habil. Kállai Ernő PhD.

dr. habil. Kállai Ernő PhD társadalomkutató a Szegedi Tudományegyetem tanára, az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének munkatársa.  Kutatási területe a nemzeti és etnikai kisebbségek múltja és jelene, különösen tekintettel a roma közösségek társadalmi helyzetére, kultúrájára.  Az MMKI támogatásával a „Cigányzenészek múltja és jelene a magyar társadalomban" kutatási program megvalósítója.
 

 

 

Bódi Barbara

Bódi Barbara Boba (1977) képzőművész, művészeti pedagógus az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Programjának doktorandusza.
Kutatási területe:  Az 1960-1970-es évektől megjelenő roma képzőművészeti mozgalom és annak hatásai a társadalmi emancipációra – mint a hazai képzőművészet részeként kapcsolódási pontjainak feltárásával illetve elhelyezésével az egyetemes művészet- és társadalomtörténetbe. A PhD fokozat megszerzését követően a további 12 magyarországi nemzetiség vizuális művészetét szándékozza társadalomtudományi módszerekkel vizsgálni. Önálló képzőművészeti alkotótevékenységét 17 éves kora óta napjainkban is folyamatosan bemutatja közönségének egyéni és csoportos képzőművészeti tárlatok és összművészeti rendezvények keretében. Eddigi elméleti és gyakorlati tanulmányait és művészeti pedagógusi munkásságát, illetve alkotóművészeti tevékenységét doktori tanulmányai révén tudományos alapokra szándékozik fekteti a hazai roma nemzetiség és a további magyarországi kisebbségek művészi értékeinek, vizuális alkotásainak empírikus feltárásával.

 

 

Galántai Csaba PhD

Galántai Csaba PhD (1963) színháztörténész, színházesztéta, egyetemi adjunktus. Kutatási területei: magyar színháztörténet és bábtörténet, a színházművészet és a bábművészet elméleti kérdései. E területekkel foglalkozó önálló kötet szerzője, antológia szerkesztője, számos szakcikk írója.

 

 

Elek Szilvia

Elek Szilvia zongora- és csembalóművész, zeneszerző a budapesti Zeneakadémián szerezte meg diplomáit. Koncertező művészként ismert előadó Magyarországon éppúgy, mint Európa, s Japán rangos hangversenytermeiben. Lemezfelvételei (többek közt J. Haydn, C.P.E. Bach, E.J. De La Guerre, L. Honauer, Erik Satie, Fáy István, Csáth Géza, Mosonyi Mihály és mások műveiből) eddig elsősorban a Hungaraton Classic és a MKK gondozásában jelentek meg. A régi és kortárs muzsika elhivatott tolmácsolója, de repertoárjában kiemelt szerep jut a XIX. századi magyar műveknek is. Számos kamarazenei és szóló zenemű komponistája. Irodalommal is foglalkozik; elsősorban színműveket ír. Több drámáját, zenés játékát mutatták be különböző színházakban (pl. Budapesti Nemzeti Színház, Merlin Színház, Kolibri Színház, Békéscsabai Jókai Színház),2012-ben „Pillangók” című darabjával elnyerte a Magyar Írószövetség és a Békéscsabai Jókai Színház drámapályázatának I. díját („Legjobb egyfelvonásos dráma”), 2014-ben pedig az „Uram, mily sötétek a Te döntéseid” című rádiójátékával az MTVA Cserés Miklós Rádiójáték pályázat díjnyertese lett. Első drámakötete 2015-ben jelent meg. Jelenleg a Zeneakadémia DLA doktorandusza. Kutatási területe a XX. századi és kortárs magyar csembalózene.

 

 

Márton László Attila

Márton László Attila (1971) belsőépítész, iparművész. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjas és Kozma Lajos Iparművészeti Ösztöndíjas. A TérMűves és a ZöldMűves internetes folyóiratok alapítója. 2015-ben a velencei 14. Nemzetközi Építészeti Biennale magyar pavilonjának kurátora. A belsőépítészeti tervezés mellett fény-művészeti alkotásokat is készít. A Kós Károly Egyesülés, a MAOE és a MABE tagja.

 

 

Nagy Barbara DLA

Nagy Barbara DLA képzőművész, művészeti író. 2005-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti egyetem festő szakán /Maurer Dóra osztályában/, majd ugyanott művészeti doktori /DLA/ fokozatott szerzett. A Vajda Lajos Stúdió, a MAOE és a Szentendrei Régi Művésztelep és a Szentendrei Grafikai Műhely tagja.
Írásai jelentek meg az Élet és Irodalom, az Új Művészet, a Balkon és a Műértő hetilapokban illetve folyóiratokban. Számos önálló és csoportos kiállításon vesz részt Magyarországon és külföldön egyaránt, művei köz- és magángyüjteményekben szerepelnek. Jelenleg a Szentendrei Régi Művésztelepen dolgozik.

 

 

Smid Róbert PhD .

Smid Róbert PhD (1986) irodalom- és kultúratudós, kritikus, az ELTE ÁITK tudományos munkatársa. Kutatási területei a médiaelmélet, a médium- és technológiafilozófia, a poszthermeneutikai irodalom- és kultúraelméleti irányzatok, valamint az irodalom  diagrammatikus  és  kartografikus  kultúrtechnikái  –  ezekről  nemzetközi  és  hazai fórumokon  adott  elő  és  publikált. Kritikákat főleg fiatal alkotókról közöl.