MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Makovecz – Központ és Archívum


A budapesti Makovecz Központ és Archívum eredetileg családi háznak épült. Makovecz Imre magának és a feleségének építette. Beköltözését már nem érhette meg, így sorsára várva az épület most végre betöltheti feladatát, és ha fizikai valójának nem is, de szellemi nagyságának most otthont adhat. Magyarország Kormánya a 2022/2015-ös számú határozatában döntött arról, hogy ez a ház szolgálja Makovecz Imre élő szellemiségét.
Fentiek megvalósulása érdekében Magyarország Kormánya a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1710/2016. (XII. 5.) Kormányhatározatban a Makovecz Imre Emlékközpont megvalósítása érdekében egyetértett a Makovecz-hagyaték ingó és ingatlan vagyontárgyainak az MMA általi megvásárlásával, amelynek érdekében az erre előirányzott keretösszegnek a köztestület rendelkezésére bocsátásáról határozott.
Az MMA és a Makovecz Alapítvány képviselői keretmegállapodásban rögzítették, hogy a Makovecz Imre Emlékközpont az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet szervezeti egységeként jelenik meg. Az MMA – a köztestület elnökségének 52/2017. (08.22.) számú határozata alapján – az MMA-MMKI közreműködése révén gondoskodik a Makovecz Központ és Archívum működéséről.
A házban rekonstruálásra került Makovecz Imre dolgozószobája, valamint kialakításra került egy kisebb kiállítótér is. A központban került elhelyezésre a teljes életmű: tervek, rajzok, írások, fényképek – létrehozva ezzel a Makovecz Archívumot, amely rövid időn belül kutatási célokra is alkalmassá válik.
2018 májusától a Makovecz Alapítvány és az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete rendszeres programokkal várja az érdeklődőket. A Makovecz Központ és Archívum már 2018. január 8-tól látogatható minden hétfőn, szerdán és pénteken 14-17 óráig, címe: Budapest XII. kerület, Városkúti út 2.