MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

A könyvtár fenntartója 2017. november 1-től a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. Az új néven - Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár - működő gyűjtemény megőrzi, feltárja az MMA történetével, működésével és az MMA akadémikusaival kapcsolatos írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus dokumentumokat, valamint hozzáférést biztosít a kortárs művészeti kutatás számára.

A 2012 óta gyarapodó könyvtár 2014-ben a Pesti Vigadó épületében kapott elhelyezést mintegy 177 m2 területen. 2017. november 1. óta a könyvtár központja az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetben van, míg a Vigadó-beli gyűjtemény telephelyként működik tovább. A nyitva tartási órák száma a hét öt munkanapján összesen heti 24 óra.

A könyvtár gyűjteménye dokumentumtípusok szerinti megoszlásban 2017. év végén a következőképpen alakult:

· Könyv: 8886

· Elektronikus dokumentum: 595

· Hang- és audiovizuális dokumentum: 538

· Nyomtatott kotta: 452

· Összesen: 10471

Az olvasóteremben továbbá mintegy 62 hazai, és 14 külföldi periodika lapszámai olvashatók. Az könyvtár az állomány kölcsönzését csak az akadémikus látogatók, illetve az MMA Titkársága munkatársai részére biztosítja, ugyanakkor aktívan részt vesz a könyvtárközi kölcsönzésben.

A látogatók számára három olvasótermi számítógép használata biztosított, amelyen a Vigadó épületében elérhető, ingyenes wifi szolgáltatáson keresztül lehet az internetet – azon belül a könyvtár online katalógusát, valamint az előfizetett adatbázisokat – használni.

2016-ban, szakkönyvtári feladatainak megfelelően, a könyvtár csatlakozott az EISZ (Elektronikus Nemzeti Információszolgáltatási Program) konzorciumához. A csatlakozásnak köszönhetően a 2018. évre a következő online, teljes szövegű adatbázisokra fizettünk elő:

Art and Architecture Source (EBSCO);

JSTOR;

Arcanum Digitális Tudástár;

Akadémiai Kiadó Szótárai;

Akadémiai Kiadó Folyóiratai;

L'Harmattan Kiadó (Szaktárs);

Springer Nature, e-könyv csomag (4 témakörben):

· History (193)

· Literature, Media and Culture (366)

· Religion and Philosophy (274)

· Social Sciences (537)

A 2016-2017-es évek legfontosabb szakmai feladata volt, hogy a könyvtár munkatársai aktívan részt vettek a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életművét bemutató mmakademia.hu portál építésében, mind az informatikai fejlesztésekben való részvétellel, mind pedig a könyvtár állományának az akadémikusok életművére fókuszáló, aktív, tervszerű gyarapításával.

A 2018. év elsődleges feladata a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete könyvtári szolgáltatásainak kialakítása lesz.

Bővebb információkat az alábbi linken találhat: http://mmakademia.hu/konyvtar