MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Az intézetről


Az Intézetről

 

A Magyar Művészeti Akadémia Közgyűlésének döntése alapján 2015 elejével megkezdte működését az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete.

Az Intézet – célkitűzései és önmeghatározása szerint – társadalomtudományi módszerek alkalmazásával kívánja vizsgálni a magyar művészeti élet elméleti és gyakorlati eszköztárát, valamint azoknak a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatását kritikai szempontok, illetve a művészeti intézményrendszer vizsgálatán keresztül. Ennek megfelelően az Intézet a művészet és a művészetelmélet belső (az alkotások létrejötte, egyedi mivolta, közönség általi befogadása, ennek hatásmechanizmusa stb.), valamint külső vizsgálatára, azaz a művészetnek a társadalom egyes alrendszereihez fűződő viszonyára koncentrál.

Az intézet - Grafika