MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Sereglés voltam egymgamban - Tanulmányok Csoóri Sándorról


A kiadvány borítóképeA Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2017 februárjában konferenciával tisztelgett Csoóri Sándor munkássága előtt. Az előadók a legújabb kutatások fényében vizsgálták az életmű súlypontjait, tehát a konferencia jelentősen gazdagította a recepciót. E kötet a konferencia-előadások tanulmánnyá érlelt változataiból állt össze. Csoóri Sándor költőként, esszéistaként, szociográfusként, forgatókönyvíróként, szerkesztőként és közéleti szereplőként egyaránt a teljességre törekedett. Monográfusa, Görömbei András így foglalja össze Csoóri jelentőségét: „több mint fél évszázad óta ad folyamatosan megkerülhetetlen kihívásokat a magyar szellemi életnek”.


A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2016-ban indította útjára a Fundamenta profunda című sorozatot. A nyolcadik kötet tanulmányai a társadalom-, az irodalom- és a filmtörténet, a költészetesztétika, valamint a zenetudomány felől közelítenek Csoóri Sándor sokszínű alkotói pályájához.