MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben


Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetbenA Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2016-ban indította útjára Fundamenta profunda című sorozatát, amelynek hatodik kötete azt a célt tűzte maga elé, hogy egy bizonyos nézőpontból fölmérje, a két hagyományos kód, haza és haladás valóságai milyen eszmetörténeti változásokon estek át napjainkig. Történetileg úgy alakult, hogy hazánkban a közösség normatív univerzumát a jog és az irodalom együttesen határozták meg, sőt határozzák meg most is. Ez a körülmény jócskán nyomot hagyott a jogtudomány és az irodalomtudomány beszédmódján, módszertani megfontolásain, társadalmi státuszán, szerepfelfogásán. A szerteágazó, történeti és elméleti síkon is mozgó gondolatmenet azt a tézist hivatott alátámasztani, hogy a magyar jogtudomány és a magyar irodalomtudomány kérdéseit élesebb fénytörésbe helyezzük, amennyiben haza és haladás eszmetörténeti összefüggésében, egymás mellett tesszük mérlegre őket. Az érvelés során mozgósított filozófiai, tudományos és esztétikai fogalmakat „működésük közben”, a kommunikatív cselekvők használatában sikerült tetten érni. Eötvös József, Ady Endre és Bibó István a jog és az irodalom keresztútján találkoznak. Nemcsak a máig hatóan korszerű magyar nemzeteszme példás képviselői, hanem egyúttal – három eltérő modellt alkotva – a jog és az irodalom értékeinek is tanúságtevői a magyar művelődéstörténetben. Ekként pedig a kötet a nemzetközi, valamint a magyar jog és irodalom kutatásokból kiindulva veszi szemügyre a jogtudomány és az irodalomtudomány 21. századi problémáit.