MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Divertimento concertante Tanulmányok Bartók Béláról és Járdányi Pálról


A kiadvány borítóképeBartók Béla születésének 135. és Járdányi Pál halálának 50. évfordulójára emlékezve
a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2016
őszén tartotta Bartók és Járdányi a társművészetek tükrében című tudományos
konferenciáját. A kötet a két zeneszerző, zenetudós életművének összehasonlítására
vállalkozó előadásokat szerkesztett formában közli. A címűl választott Divertimento
concertante az elméleti irányt jelzi: a concertante az értelmezések szabad versengésére
utal, a divertimento pedig azt érzékelteti, hogy a tanulmányok a zenekultúra határain
túlra is kitekintenek: bemutatják a magyar művelődés más területén is ható bartóki
modellt.
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete
2016-ban indította útjára a Fundamenta profunda című sorozatot. A hetedik kötet
zenetörténeti, eszmetörténeti és népzene-elméleti tanulmányai arról tanúskodnak,
hogy a kortárs művészetelmélet szempontrendszere a korábbi kutatási eredmények felülvizsgálatára is ösztönöz.