MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

A felsőfokú művészeti képzés Magyarországon


A felsőfokú művészeti képzés MagyarországonA Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának megbízásából az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felsőoktatási Osztályának felkért
munkatársai által végzett kutatás, valamint a szerkesztők erre épülő elemzései a hazai
felsőfokú művészeti képzésre koncentrálnak.
A kötet – amely fókuszát tekintve egyedi empirikus vizsgálat legfontosabb eredményeire
épül – tartalmát tekintve több, mint egy kutatási zárójelentés, hiszen a téma hazai
és nemzetközi szakirodalmának áttekintésére is törekszik.
Az elemzésből kitűnik, hogy a művész és a művészet értelmezése, fogalmi elhatárolása,
különösen empirikus megragadhatósága nem (mindig) egyértelmű. A kutatás rávilágít
arra (is), hogy az elméleti szinten hiányzó – egyébként filozófiai, művészetelméleti, sőt
esztétikai jellegű – meghatározások megadása előtt az empirikus társadalomtudomány
az azonos – vagy hasonló – részterületen feltett kérdésekkel is adós maradhat, nemhogy
azok megválaszolásával.
A kötetet a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága megbízásából a Magyar Művészeti
Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete gondozta és jelenteti meg.