MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Túl posztokon és izmusokon


Túl posztokon és izmusokonA Túl posztokon és izmusokon című kötetben fiatal kutatók teszik közé egy nagy ívű kutatási projekt keretében született tanulmányaikat. A kötet a politika és az esztétikum kapcsolatára mint a művészetelméleti viták meghatározó aspektusára, valamint a művészetfilozófiai koncepciók társadalmi relevanciájának bemutatására koncentráló eszmetörténeti kutatásokat mutat be, számos messzebb vezető kitekintéssel. Az idézett, hivatkozott, elemzett és szóban forgó – akár külföldi, akár magyar – szerzők révén az elmúlt évtizedek nagy hatású kultúrfi lozófiai elméletei rendre kirajzolódnak. Az elemzések olyan szerzőkre támaszkodnak, mint T. S. Eliot, Russel Kirk, Ortega, Spengler, Nietzsche, Heidegger, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Michel Foucault, Paul Ricoeur, Roland Barthes, Paul de Man, Jan Assmann, Arthur C. Danto, Pierre Nora, Gilles Deleuze. A kötet különleges erénye, hogy az elméletírókat egyik szerző sem apologétaként választja, s nem is csak a lábjegyzetek kötelező penzumaként, hanem gondolkodásának rejtett összefüggéseit kutatva.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Titkársága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Molnár Tamás Kutató Központ között 2014 nyarán kialakított együttműködési programban 25 ösztön- díjas kutató teljesítette az előírt követelményeket, és adta le határidőre a teljes kutatási dokumentációt. A kötetben megjelenő írások az ő kutatási eredményeik esszenciái. A jelen tanulmánygyűjtemény egyúttal az önálló tanulmány- köteteket MMA Ösztöndíjas Tanulmányok címen megjelentető sorozat bevezető kötetét alkotja.