2018. 11. 28

Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben -  „Sereglés voltam egymagam”
Tanulmányok Csoóri Sándorról
 

Falusi Mártont, az MMA MMKI tudományos munkatársát, mint szerzőt és mint szerkesztőt köszönthetünk december 5-én 11.35 órakor az MMA Irodaház rendezvénytermében megrendezendő dupla könyvbemutatón.


A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2016-ban indította útjára Fundamenta profunda című sorozatát, amelynek hatodik kötete azt a célt tűzte maga elé, hogy egy bizonyos nézőpontból fölmérje, a két hagyományos kód, haza és haladás valóságai milyen eszmetörténeti változásokon estek át napjainkig. Történetileg úgy alakult, hogy hazánkban a közösség normatív univerzumát a jog és az irodalom együttesen határozták meg, sőt határozzák meg most is. Ez a körülmény jócskán nyomot hagyott a jogtudomány és az irodalomtudomány beszédmódján, módszertani megfontolásain, társadalmi státuszán, szerepfelfogásán. A szerteágazó, történeti és elméleti síkon is mozgó gondolatmenet azt a tézist hivatott alátámasztani, hogy a magyar jogtudomány és a magyar irodalomtudomány kérdéseit élesebb fénytörésbe helyezzük, amennyiben haza és haladás eszmetörténeti összefüggésében, egymás mellett tesszük mérlegre őket. 

A nyolcadik kötet a 2017 februárjában Csoóri Sándor munkásságáról megrendezett  konferencia tanulmányait tartalmazza a társadalom-, az irodalom- és a filmtörténet, a költészetesztétika, valamint a zenetudomány felől közelítve Csoóri Sándor sokszínű alkotói pályájához. 

A Szerző beszélgető partnerei Kucsera Tamás Gergely és Kocsis Miklós sorozatszerkesztők.

A rendevényen való részvétel regisztrációhoz kötött, részvételi szándékát, kérjük ide kattintva jelezze: Online jelentkezés