2019. 05. 20

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2019 áprilisától megállapodást kötött az Országos Széchényi Könyvtárral közös céljaik megvalósítása érdekében.A Kutatóintézet mindenekelőtt a művészetelmélet és alkalmazásainak különböző területein tervszerű alapkutatások folytatásával foglalkozik, emellett figyelmet fordít azokra az elméleti vizsgálatokra, amelyek részben a művészetelmélet, részben a művészetelméletnek a különböző művészeti területek és a társadalmi gyakorlatban való hatékony alkalmazása szempontjából elengedhetetlenek. Tevékenységéből adódóan nagy hangsúlyt fektet a művészeti életet meghatározó szellemi folyamatok elemzésére, összefüggések feltárására, valamit országos művészetelméleti szakkönyvtárat működtet.
Az Országos Széchényi Könyvtárral való együttműködés azon lehetőségre való tekintettel jött létre, hogy a két intézmény közötti szinergiákat kihasználják. Mindezek érdekében a jövőben találkozók, megbeszélések, workshopok, tudományos konferenciák kerülnek megszervezésre a közös célok megvalósítása érdekében, valamint együttműködés abból a célból, hogy a két intézmény szakmai tevékenysége fejlődjön, külső kapcsolataik erősödjenek,  valamint közös kutatási eredmények szülessenek.