2018. 05. 14

2018. május 14-én került sor a Hild-villában Hajós-Baku Eszter megbízott kutató tanulmányának műhelyvitájára. A téma kapcsán a felkért opponensek, Schneller István (Budapest volt főépítésze), Krähling János (a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének vezetője), Veöreös András (a Széchenyi István Egyetem Építészettörténeti és Városépítési Tanszékének vezetője), Bach Péter (építész) és Wesselényi-Garay Andor (az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet tudományos munkatársa) voltak. Mind az opponensek, mind a közönség soraiban helyet foglaló vendégek egyöntetű rokonszenvvel fogadták a Szerző munkáját. Kiemelték a kutatás hiánypótló jellegét, a hatalmas és jól mozgatott szakirodalmat, az újdonságnak számító források felmutatását és a téma által lefektetett horizont tágasságát.

A kutatás teljes anyaga hamarosan elérhető lesz honlapunkon is.