MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Hírek | Események


Az MMA 2019-2022 Művészeti Ösztöndíj Program nyertesei

A Magyar Művészeti Akadémia 2019–2022 évekre szóló művészeti ösztöndíjának nyertes pályázói névsorát a következő link alatt megtalálható dokumentum tartalmazza:

Az MMA 2019. évi Művészeti Ösztöndíj pályázat nyerteseinek listája

A Döntőbizottság tagjai:

A bizottság elnöke:

Vashegyi György, az MMA elnöke

A bizottság tagjai:

Dévényi Sándor
Fekete György
Ferencz István
Haris László
Jankovics Marcell
Kékedi László
Kucsera Tamás Gergely
Tamás Menyhért
Vidnyánszky Attila
Záborszky Kálmán

Megjelent a Művészlét, az ország első kézikönyve képzőművészeknek

Azért jött létre, hogy lendületet adjon!

Művészlét – Kortárs kézikönyv képzőművészeknek címmel 2019. június közepétől kapható az ország első, minden olyan témát gyakorlati módon feldolgozó kézikönyve, amely elsősorban a fiatal, pályájuk elején lévő képzőművészeknek szól. A könyvben a kortárs szcéna meghatározó szereplőivel készültek interjúk, illetve különböző sarkalatos témákban írt tanulmányok olvashatók. A szerzők között megtalálható Babanincs Írisz kisvállalati marketing tanácsadó, Balogh Máté András kulturális PR-szakember, Fritz Anikó vezetői és üzleti coach, Jankó Judit kulturális és művészeti újságíró, Juhász Dóra kommunikációs szakember, Legeza Dénes szerzői jogi szakértő, Löbl Krisztina pályázati tanácsadó, Molnár Annamária, a Molnár Ani Galéria alapítója és igazgatója, Olajos Anna kulturális-stratégiai tanácsadó, Petrányi Zsolt, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője, Szvet Tamás képzőművész, Tóth Judit finanszírozási és kontrolling szakértő, Tóth Pál Sándor art buyer és Vékony Délia művészettörténész. A kiadvány a második éve működő Budapest Art Mentor program során felmerült, a képzésben részt vevő művészek által felvetett kérdésekre igyekszik válaszokat adni, így biztosítva lendületet a feltörekvő és cselekvésre kész művészek számára.

Megjelent „MAGYAR ANIMÁCIÓS ALKOTÓK I. címmel a Documenta Artis sorozat második kötete

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetnek gondozásában, Fülöp József és Kollarik Tamás szerkesztésében megjelent a „MAGYAR ANIMÁCIÓS ALKOTÓK I." című kötet. A magyar animáció a modernkori magyar kultúra egyik legmarkánsabb eleme, közvetítő eszköze, amely úgy képes nemzetközi láthatóságot, határokon átívelő jelenlétet biztosítani, hogy közben ápolja sajátos értékeinket, nyelvünket, önazonosságunkat. Sokszor egyedi, máshoz nem hasonlítható vizuális nyelvezettel bír, mégis mindenki, nyelvtől és kultúrától függetlenül, képes megérteni és értékelni. Az egyetemes filmművészet részeként lehet mesemondó, amely gyerekek és családok számára kínál tartalmat, de ugyanúgy lehet a kortárs képzőművészet kifejezési formája elvont mondanivalóval.

Műhelykonferencia a hazai vizuális művészeti oktatásról

Izgalmas fejezetek a hazai vizuális művészeti oktatásban címmel került megrendezésre 2019. május 22-én az a műhelykonferencia, amelyen a vizuális művészeti nevelés eredményeiről, küzdelmeiről, módszertani megközelítésekről és a köznevelési intézményeket érintő EFOP-3.2.6.-16 pályázat projektjéről szóló előadásokat hallhattak a konferencia résztvevői. 
A konferencia legfontosabb célja volt, hogy a művészeti/művészettel nevelés rendkívül sokoldalú módszertani lehetőségeinek szakmai és emberi oldaláról és a különböző iskolatípusokban betöltendő szerepéről képet adjon. A rendezvény szakmai felelőse Kokas Nikolett művészettörténész, az MMA MMKI megbízott kutatója volt.

Művészet és pedagógia - kiállítás, könyvbemutató, konferencia a Kaposvári Egyetemmel és a kaposvári Csiky Gergely Színházzal együttműködésben

Idén immár második alkalommal valósult meg az a hármas összefogás, amelynek eredményeként 2019. május 9-én színes, gazdag programsorozat valósult meg Kaposváron. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, a kaposvári Csiky Gergely Színház és a Kaposvári Egyetem Pedagógiai, valamint Rippl-Rónai Művészeti Kara tavaly egy tanulmánykötetet jelentetett meg, idén kiállításokkal, könyvbemutatókkal és konferenciával készültünk a Művészet és pedagógia névvel jelölt eseményre. 

Szakmai együttműködésről kötött megállapodást az OSZK-val az MMA MMKI

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2019 áprilisától megállapodást kötött az Országos Széchényi Könyvtárral közös céljaik megvalósítása érdekében.

Sajtóbemutató - Kortárs magyar irodalmi művek lexikon

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMA MMKI) 2019. május 27-én hozza nyilvánosságra a kortárs magyar irodalmi műveket és eseményeket bemutató weboldalát (www.mmalexikon.hu) a Pesti Vigadóban. A Magyar irodalmi művek és események 1956–2016 című kutatási program 2018-ban indult, és várhatóan 2021-re nyolcszáz szócikkben dolgozza fel a magyar irodalom hatvan évét. Az ingyenesen elérhető és folyamatosan frissülő honlap mellett az MMA MMKI nyomtatott formátumú lexikonban is közzé fogja tenni a kutatás eredményeit. A lexikon célja a kortárs magyar irodalom értékeinek tudatosítása és népszerűsítése.

Az idő küszöbén - A magyar balett története

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete a magyar balett történetének bemutatását tűzte ki célul azon a műhelykonferencián, amelyet május 6-án rendezett meg az óbudai Szindbád Rendezvénytérben. Az esemény Milloss Aurél táncművész, koreográfus, balettigazgató 1951-es római koreográfiája után Az idő küszöbén címet kapta. A Kutatóintézet a Magyar Táncművészeti Egyetem kutatóival közösen korszerű módszerekkel vizsgálja a magyar balett-történetet, így egy hosszú távú koncepciót követve minden évben egy-egy tudományos ülésszakon számolnak be az aktuális kutatási eredményekről. Az előadók tudatosan igyekeztek utalni ezen tudományos vállalkozás időszerűségére, a balett-történet bartóki fordulatára, a tánccá értelmezés hagyományára, valamint a balett és más színpadi táncok koreográfiájára.
A műhelykonferenciát Farkas Attila filozófus, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének tudományos munkatársa nyitotta meg. Beszédében Kiss János balettművész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjának szavait idézte, aki üdvözölte a résztvevőket, és kiemelte azon kutatások fontosságát, amelyek azt vizsgálják, „miképpen mozdította a tánc, a balett az emberi létezés minőségét”.

Haza a mélyben II. – Kortárs öko-regionalista építészet Romániában – 2019. május 23. 18.30 FUGA

Török Áron előadása egy pályakezdő évtized történetét járja körbe, amely során egy Budapestről Háromszékre hazatérő fiatalember egyszerre próbál igazodni a helyi feltételekhez és hitvallása szerint alakítani rajtuk. Néhány munkájukat ismertetve szeretné bemutatni azt a környezetet, amelyben azok születtek, inspirációs forrásaikat és nehézségeiket. Beszélni kíván röviden a háromszéki építészek maroknyi közösségéről és törekvéseikről is. A témát nem egy átfogó szemlélettel fogja elemezni, inkább egymástól független történeteket mesélne el, amelyek mondandóját – talán kevésbé átláthatóan, de annál izgalmasabban – eredeti élethelyzetekben jeleníti meg. Török Áron a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán végzett 2005-ben, majd a gyakornoki évek után, 2008-ban tért haza.

Könyvtári beszélgetések - A digitálisan születő magyar kultúra megőrzése webarchiválással

A 21. századi kultúra már nagyrészt számítógépen születik és az interneten terjed. Digitális értékeink megőrzése és kutathatóvá tétele ugyanúgy közös feladata azok előállítóinak, terjesztőinek, a tudományos és a
memóriaintézményeknek, mint ahogy ez a hagyományos hírforrások, könyvek és egyéb dokumentumok, valamint a művészeti alkotások esetében zajlott és zajlik évszázadok óta. Az informatika gyors változása és a világhálón közzétett kulturális tartalom növekedésének, változásának és eltűnésének elképesztő tempója miatt ez a feladat egyáltalán nem könnyű és nincsenek évszázadaink a megoldására. A 25 éves magyar webnek már számtalan értékes része veszett el, az első hazai hírportáltól kezdve az Internet Expo magyar pavilonján át a legnépszerűbb magyar közösségi oldalig.

Esték a Hild-villában - Wesselényi-Garay Andor: Makovecz építészete és annak hatása- 2019. 05.09.

Makovecz Imre építészetével kapcsolatos elsődleges asszociációink egyike a szentség, a szakralitás, amely éppúgy rejtezett építészeti formáiban, mint az általa létrehozott terekben; éppúgy az organikus építészet természet – értsd: mindenség-közeliségében, mint a házak által képviselt narrativitásában. Miközben Makovecz Imre templomépítőként jelenik meg előttünk - nem utolsósorban közösségépítői tevékenységének következtében -, mi több építészete kapcsán akár arra a megállapításra is juthatunk, egész életében templomokat épített, az első ilyen megbízása a paksi római katolikus templom volt.

Csomortáni Gál László kiállítás megnyitója a Makovecz Központban

Csomortáni Gál László képzőművész, az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram ösztöndíjasának kiállítását megnyitja Jankovics Marcell, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke. A megnyitón közreműködik Heinczinger Mika énekmondó.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2019. április 29. és május 12. között, a Makovecz Központ és Archívum nyitvatartási idejében. (Hétfő-szerda-péntek 14.00-17.00)