MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Hírek | Események


Arany János körei

Kis Domokos Dániel az Országos Széchényi Könyvtár színháztörténésze, előadásában Arany János szépirodalmon kívüli életművéről és szerteágazó kultúra- és tudományszervezői tevékenységéről adott képet március 23-án az Esték a Hild-villában rendezvénysorozat előadásán.
A jelenlevők megtudhatták, hogy Arany egy évig vett részt a Nemzeti Színház Drámabíráló Bizottságában. A feladatot csak barátai, Salamon Ferenc és Gyulai Pál kedvéért vállalta el, ám egy év múlva felmentését kérte. A Koszorú szerkesztése és a Kisfaludy Társaság vezetése közben számos Shakespeare fordításon dolgozott. Érdekes gondolatkísérletként merült fel, hogy a nagyepika zsenije vajon érzett kísértést arra, hogy drámát létrehozzon.
Az előadás érintette Arany református vallásosságát is. A költő ugyan nem fogadta el a Dunamelléki Egyházkerület egyháztanácsnoki tisztségét, ám annak idején Nagyszalontán éppen ő volt az, aki az éneklést a kis gyülekezetben fellendítette.


A rendezvénysorozat következő előadása:
Farkas Attila: Arany János költészete a korabeli szellemi irányzatok tükrében
 
2017. április 06. 18 óra
Hild-villa, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet székháza (1121 Budapest, Budakeszi út 38.)
 
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

Keresztény egyházművészet a XXI. században Szimpózium a Hild villában

2017. március 16-án

 
„Énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is" - ezzel a bibliai részlettel (Korinthusbeliekhez írt I. levél 14:15) indított annak a projektindító belső szimpóziumnak a programfüzete, amelyet az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMA MMKI) szervezett.
Szekularizált világunkban sokfelé próbál a hajszolt, időhiányos, gyakran fenyegetett ember vigaszt, gyógyszert vagy akár csak egy kis pihenőt keresni magának. Nemcsak a vallásukat gyakorló, hívő emberek mélyednek el az egyházakhoz különböző módokon kötődő művészeti alkotásokban. Először nyilvánvalóan a templomépítészet jut eszünkbe, a megszentelt helyszín létrehozása, dekorálása, de fontosak a kegytárgyak és a felcsendülő zene is.

Esték a Hild-villában

Művészetelméleti előadás-sorozat

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Esték a Hild-villában rendezvénysorozatának következő előadása:

 

Kis Domokos Dániel: Arany János körei: a művészet és tudomány határán

 

Időpont: 2017. március 23. 18 óra

Helyszín: Hild-villa, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének székháza

(1121 Budapest, Budakeszi út 38.)

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

Az előadás gondolatébresztő anyaga itt érhető el:

https://www.mma-mmki.hu/userfiles/Dokumentumok/Kis_Domokos_Daniel_eloadasa-1.pdf

Arany-alkotások a szimfonikus zenében címmel tartott előadást Windhager Ákos, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének tudományos munkatársa március 9-én a Hild-villában

Az Esték a Hild-villában rendezvénysorozat harmadik előadásának központi témája a hazai zenei és szépirodalmi kánon közötti kapcsolat volt Arany János irodalmi életművét illetően. Arany János alkotásai ötven dalt, hat operát, négy egyéb zenés színházi alkotást, hét szimfonikus költeményt és nyolc oratorikus művet ihlettek meg.
Az előadás különlegességeként a zenei példákat élő zenei előadásban hallgathatta meg a közönség.
 
A rendezvénysorozat következő előadása:
Kis Domokos Dániel: Arany János körei: a művészet és tudomány határán
 
2017. március 23. 18 óra
Hild-villa, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet székháza (1121 Budapest, Budakeszi út 38.)
 
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

Együttműködési lehetőségek egyeztetése Fodor Pállal az MTA BTK főigazgatójával és Mikó Árpáddal az MTA BTK Művészettörténeti Intézetének igazgatójával

Dr. habil. Kocsis Miklós, mb. igazgató meghívása alapján 2017. február 21-én az Intézetbe látogatott Fodor Pál akadémikus úr, az MTA BTK főigazgatója, és Mikó Árpád úr, az MTA BTK Művészettörtneti Intézetének igazgatója. Az egyeztetésen a felek kölcsönös együttműködési szándékukat fejezték ki Intézeteik munkája tekintetében közös kutatások folytatása érdekében.

Együttműködés a művészeti felsőoktatásban érintett intézményekkel

2016 decemberében hosszútávú együttműködés megteremtése érdekében szinte valamennyi művészeti felsőoktatásban érintett felsőoktatási intézménnyel kezdődött meg közös kutatás. Jelen projekt tárgya egyrészt a művészeti felsőoktatásban érintett intézményekkel kapcsolat teremtése, másrészt egy kutatható adatbázis létrehozása, amely a művészeti, művészetközvetítői, pedagógus képzési területen végzettek bizonyos adatainak összegyűjtésével áll össze. A projektnyitó megbeszélésre 2017. január 25-én került sor az Intézetnek otthont adó Hild-villában, az egyeztetésen a részes intézmények képviselői vettek részt. A megbeszélésen tisztázásra került a projekt ütemezése, pontos menete. A következő találkozóra 2017. március 1-jén került sor, amely egyeztetés időpontjáig két további felsőoktatási intézmény is csatlakozott a projekthez.

"Hild-villa épülettörténetének monográfiája" - együttműködés Dr. Hámori Katalin művészettörténésszel

Dr. Hámori Katalin művészettörténész a 2017. március 1-jével megkezdett együttműködés értelmében elkészíti a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetnek otthont adó, 1121 Budapest, Budakeszi út 38-40. szám alatt található un. Hild-villa épülettörténetének monográfiáját. Munkája során konzultál az épület felújítását tervező építésszel, Kokas Lászlóval is. A épületről szóló monográfia kéziratának tervezett elkészülte 2017. május 31-e, amely időpontig többször is előadást tart munkájának aktuális állásáról intézeti műhelybeszélgetés formájában.t. Munkája során konzultál az épület felújítását tervező építésszel, Kokas Lászlóval is. A épületről szóló monográfia kéziratának tervezett elkészülte 2017. május 31-e, amely időpontig többször is előadást tart munkájának aktuális állásáról intézeti műhelybeszélgetés formájában.

„A bábjáték elmélete" - közös kutatás Dr. Galántai Csaba színháztörténésszel

Dr. Galántai Csaba színháztörténésszel 2017. március 1-jével hosszútávú együttműködés kezdődött meg, amely 2018. január 31-éig tart. A kutatás célja monografikus munka készítése „A bábjáték elmélete" témakörében, amelynek első részét képezi a jelen kutatás témáját adó „A bábjátékos mestersége" fejezet. Galántai Csaba megbízási ideje alatt többször részt vesz az Intézet által szervezett műhelybeszélgetéseknek és azokon munkájának aktuális állásáról beszámol, előadást tart.

Közös együttműködés Dr. Harmati Bélával az Országos Evangélikus Múzeum igazgatójával

Dr. Harmati Bélával, az Országos Evangélikus Múzeum igazgatójával 2017. március 1-jével 3 hónapos együttműködés kezdődött meg, amely vizsgálódás egy hosszútávú projekt első fázisát képezi; az első ütem során a kutató a kiválasztott múzeumok vizsgálatát végzi el az előre meghatározott szempontoknak megfelelően. Harmati Béla április hónapban az Intézet által szervezett műhelybeszélgetésen előadást tart munkájának aktuális állásáról és további várható eredményeiről.

Közös kutatás dr. habil. Grad-Gyenge Anikó, tanszékvezető egyetemi docenssel és dr. habil. Böcskei Elvira, intézetvezető egyetemi docenssel

2016 decemberében 5 hónapos együttműködés indult az Intézet és dr. habil. Grad-Gyenge Anikó, tanszékvezető egyetemi docens és dr. habil. Böcskei Elvira, intézetvezető egyetemi docens között. A közös kutatás témája „A kortárs művészet szerzői jogi és pénzügyi jogi kérdéseinek metszete". A kutatók a jelzett témában tanulmányt készítenek, részt vesznek továbbá az Intézet tevékenységében oly módon, hogy a vizsgálódásuk tárgyát képező témában az Intézet által szerevezett műhelybeszélgetésen előadást tartanak.