Befejezetlen múlt - Eszmetörténeti konferencia

2022. 05. 26.
Wesselényi-Garay Andor: Befejez(het)etlen múltak – A töredezett modernitás urbanisztikai nyomai a budapesti várostesten

Az előadás erős állításaként meg kívánja határozni a különbséget a topografikus és az urbanisztikai város között. A topografikus város szervesen […]

2022. 05. 26.
Bólya Anna Mária: A hagyományok újra- és átértékelése? – Gondolatok a tradíció kérdéseihez Nizsinszkij Tavaszi áldozata kapcsán

Egy kultúra hanyatlásának Dawson által vázolt folyamatai, az urbanizáció, a város és a földművelő paraszti világ közötti szakadék mélyülése, az […]

2022. 05. 26.
Fenyvesi Szabolcs: A moralitás és a politika különös viszonya

A századfordulóra a nyugati kultúra, némi maradványtól eltekintve, a nulláig züllött. A naturalizmus az ember állattá csupaszításával, valamint a relativizmus […]

2022. 05. 26.
Falusi Márton: Ady Endre befejezetlen életműve

Ady Endre költészete, szépprózája és publicisztikája egyszerre alapozza meg a modern magyar politikai identitást, egyúttal kezdeményezi – akár a vele […]

2022. 05. 26.
Windhager Ákos: A holt költő szerelme, avagy a korai magyar modernitás Petőfi-képe

A korai magyar moder-nitás kulcsteljesítménye, hogy sikeresen írta újra az öröklött romantikus nagytörténeteket (a magyarság eredete, nyelve, zenéje, irodalma és […]

2022. 05. 26.
Kovács Dávid: A magyar nemzetszemlélet változásai a századfordulótól az 1930-as évekig

Az előadás témája a századfordulós Magyarországon a közgondolkodást uraló nemzetszemlélet tartalmi rekonstrukciója, illetve ezen nemzetszemlélet – a háború és Trianon […]

2022. 05. 25.
Leidinger-Demeter Kata: Az egykekérdés a magyar közgondolkodásban a századfordulótól a Horthy-korszakig

A XIX. század második felétől kezdve szokatlan jelenség lépett fel a baranyai parasztság körében, amelyet az évről évre csökkenő tendenciát […]

2022. 05. 25.
Kovács Őrs Levente: Hová tűnt az aranykor kispolgársága?

A befejezetlen múlt kérdéskörét érintő eszmetörténeti téma kiválasztásánál olyan területet próbáltam meg kijelölni, ahol valódi relevanciája van a századfordulós történeti, […]

2022. 05. 25.
Kucsera Tamás Gergely: A magyar társadalom struktúrarajza Jászi Oszkár szociológiai tárgyú írásaiban

Jászi Oszkár társadalomtudományi – és ezen belül a magyar társadalom szerkezetéről írt – munkássága nehezen elemezhető és értékelhető. Jászi nem […]

2022. 05. 25.
Boros János: Befejezhetetlen múlt és befejezhetetlen jelen

Az előadó a történeti gondolkodás múlthoz való viszonyát vizsgálja, a múlt eseményeinek meghatározhatóságát, értelmezhetőségét. Mi esemény a maga korában, és […]

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle