A kutatóintézet 10 legnépszerűbb kiadványa e-book olvasóra

2022. július. 22.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) elektronikus kiadványai ezentúl EPUB formátumban is letölthetők honlapunkról, kényelmesebbé téve ezáltal az e-book olvasókon való megjelenítést.


Az EPUB (amely az Electronic Publication angol kifejezés rövidítése) lehetővé teszi a könnyebb használatot és a személyre szabhatóságot (ideértve többek közt a betűtípus, a betűméret, a sortávolság és a margók megváltoztatását) az e-book olvasó készülékeken, mivel ez a fájltípus képes a megjelenítésre szánt szövegeket a kimeneti eszközhöz igazítani. Az EPUB formátumot a legtöbb nagy e-book olvasó márka támogatja (Kindle, PocketBook, Sony, Kobo stb.). A fájlok ingyenesen és könnyedén elérhetők az egyes köteteknél az „E-könyv letöltése” gombra kattintva.

Kutatóintézetünk kiadványai között megtalálhatók többek közt irodalmi, filozófiai, táncművészeti, zeneművészeti és nem utolsósorban módszertani kutatásokról szóló monográfiák, illetve többszerzős tanulmánykötetek is, amelyek az elmúlt időszakban jelentős érdeklődésre tartottak számot. Az újdonság alkalmából összegyűjtöttük a 10 eddigi legnépszerűbb e-könyvünket:

10. Szabó Dezső helye a magyar kultúrában

Szabó Dezső megkerülhetetlen eszmetörténeti jelentősége indokolta azt a művészetelméleti konferenciát, amelyet az MMA MMKI rendezett életműve kapcsán 2019 októberében. A tudományos eszmecsere az életmű szerteágazó jellegéből, sokirányú hatástörténeti vektoraiból fakadóan különböző tudományterületek képviselőit hívta párbeszédre, a tanulmányok pedig témájukat tekintve egyaránt felölelik Szabó Dezső életpályáját, családi hátterét, kortársi kapcsolatrendszerét, politikai eszmerendszerét, irodalomszemléletét, valamint az életmű recepció- és hatástörténetét. Az író kétségtelenül a magyar kultúrtörténet nagyhatású, megkerülhetetlen alakja. Szerepének jelentőségét, hatásának mibenlétét azonban mind a kortársak, mind az utókor értékelői másban látták. A jelenbéli történettudományi köztudat is Szabó Dezsőt a Horthy-korszak politikai eszmetörténetének kulcsszereplőjeként tartja számon, ez a kötetben egyrészt Az elsodort falu közgondolkodást formáló erejével, másrészt az író eszméinek a népi mozgalomra gyakorolt hatásával nyer alátámasztást.

9. Eszmetörténeti lehetőségek

2018-ban vette kezdetét az a műhelykonferencia-sorozat, amely előadásainak tanulmányváltozataiból az MMA MMKI közli ezt a válogatást. A kutatóintézet jól ismert célkitűzése, hogy az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó kutatások mellett a művészet társadalmi viszonyrendszereit tárgyaló vizsgálatok is szerves részét képezzék tevékenységének, ezzel együtt a módszertani kutatásokat is feladatai között tartja számon. Az eddigi eredmények, a munkatársak kutatásai, illetve ezeknek a szakmai nyilvánosságban történt megjelenése azt mutatta, hogy a különböző tematikájú kutatások között az eszmetörténet lehet az egyik módszertani kapcsoló elem, sőt integráló és strukturáló elv is. A képzőművészet, a zene és az irodalom történetének kutatása érintkezik, és közös metszetet is alkot a szorosabban vett eszmetörténettel. Ez felvette az eszmetörténet különböző módszerei áttekintésének szükségességét, valamint azoknak a viszonyoknak a feltárását, amelyek az eszmetörténetet a történelemtudomány más irányzatai között megfigyelhetőek, különös tekintettel a kultúr- és művelődéstörténetre. A kötet szerzőinek célja alátámasztani a lehetőségek realitását, és megindokolni az eszmetörténeti módszer további alkalmazását.

8. Új utak a kulturális marketingben

Marketingszakembereknek és minden marketing iránt érdeklődő olvasóknak ajánljuk Dér Cs. Dezső – Márkus Renáta: Új utak a kulturális marketingben című kötetünket, amely az online marketing világát helyezi előtérbe, elsősorban hazai gyakorlati példákkal illusztrálva. Mindemellett kiegészül még egy fogalomtárral is, valamint olyan struktúrák bemutatásával, amelyek a kulturális menedzsmentben és kommunikációban alapvetőnek számítanak: például hogyan kell különböző elemzéseket készíteni, milyen szempontjai vannak egy sajtóelemzésnek, egy PR-elemzésnek, egy online marketingelemzésnek vagy egy kommunikációs elemzésnek. A szerzők elhatározták, hogy a művészetet és a marketinget közös konszenzusra hozzák annak érdekében, ha egy marketinges szakember fogja a kezébe a könyvet, akkor könnyebben tudjon kommunikálni egy művészeti ágból érkező szakemberrel, és ugyanígy fordítva.

7. Tánc és módszer – Táncmódszertani kutatások

A tanulmánykötet célja a magyarországi táncosképzés és tánctanárképzés vizsgálata. A táncoktatás palettája Magyarországon széles: a formális oktatási keretek között alapfokú művészetoktatási intézmények, szakgimnáziumok és két felsőoktatási intézmény működik. A kiadvány a táncmódszertani kérdésekben a Magyar Táncművészeti Egyetem elveit követi. Mint a legmagasabb szintű tánc tanárképzést és táncművész képzést folytató oktatási intézményhez, középfokú és alapfokú táncművészeti oktatási intézmények is kapcsolódnak hozzá, így a táncmódszertan kérdései ezeket a szférákat is érintik. A könyv első része a táncművészet általános kérdéseivel, az egyes táncművészeti ágak bemutatásával foglalkozik, a második részében a tánc gyakorlati oktatásának alapjait adó tánctörténeti és zenetörténeti kérdések kerülnek terítékre, a harmadik részben pedig az oktatás módszertanát a teljes európai felsőoktatás felől közelítették meg. A kötet átfogó képet ad a megoldásfókuszú eljárásokról a művészeti felsőoktatás e speciális szegmense számára.

6. Tripolisz, Miskolc, Senlis – Cziffra György emlékezete

A tanulmánykötet szerzői arra vállalkoztak, hogy alámerüljenek a Cziffra-életmű egyes részleteibe és azt tudományos módszerrel elemezzék. A szerző iránti rokonszenv segítette őket abban, hogy a fárasztó és számos esetben alig sejthető adatokat megtalálják, hogy a szavakba nehezen önthető zenei összehasonlításokat elvégezzék, s hogyha kellett, akkor a legnépszerűbb legendával is szembeszálljanak. A kiadvány az MMA MMKI és a Cziffra Fesztivál által közösen szervezett két konferencián („Ágyúk és virágok” – Cziffra György emlékezete, 2019. november 20. valamint „A zongorista és az újságíró” – Cziffra György emlékezete, 2021. március 22.) elhangzott előadások szerkesztett változata. Bízunk abban, hogy a komolyzene olyan kanonikus alakja, mint Cziffra György, a tudományos párbeszéd révén megtisztul mind a pártállami érdektelenség örökségétől, mind az együttérzésből ráaggatott legendáktól, mind a zsenimítosz kötelező, ám zavaró sallangjaitól. Őt emberként hallgatni éppen elég öröm. Vele együtt pedig Tripoliszból Miskolc érintésével Senlisig juthatunk.

5. Shostakovich-Syndrome – The Burdened Memories of Central European Societies in the 20th Century

Jelen kötetünk nem más, mint a közép-európai kulturális emlékezetet tárgyaló tudományos esszék válogatása, amelyek vizsgálják többek közt Dmitrij Sosztakovics fogadtatását mint a műalkotások, személyek és társadalmak emlékeinek szimbólumát. Az MMA MMKI nemzetközi szigligeti találkozóinak résztvevői minden évben más megközelítésben tárgyalják a közép-európaiságot. A konferenciák tapasztalata az, hogy az egyes nemzetek által megélt közép-európai öntudat nem hozható közös nevezőre, ám az azokat feltáró munka mégis tudományos párbeszédet szül. Bár az MMA MMKI éves szigligeti műhelytalálkozója 2020-ban elhalasztásra került, mégis felkértük a kutatókat, hogy tanulmányaikban járják körül az alábbi kérdéseket: Hogyan jelentek meg a modernizmusok a régióban? Mely ideológiai értelmezési problémák fedezhetők fel a kultúrában, amelyek már nem aktuálisak? Mi az emlékezet, a kultúra és a politika régióspecifikus viszonya? És végül, hogyan létezhet a kultúra külső nyomás nélkül? Eszmetörténettől a táncig, építészettől a sajtótörténetig, popzenétől a filmen át a szociológiai értelmezésig számos megközelítést találunk a kötetben.

4. Az idő küszöbén – A magyar balett története

A tánctudományi konferencia és az azonos címet viselő tanulmánykötet célja, hogy a magyar színpadi tánc történetének két kiemelkedő hagyományát állítsa a tudományos párbeszéd középpontjába. A romantikus magyar baletthagyomány már csak történeti kutatásokkal tárható fel, de a bartóki modell táncra gyakorolt hatásai mai napig elevenek. A két korszakot azonban a magyar balett-történet legnagyobb alakja, Milloss Aurél (1906–1988) összeköti. A romantikus hazai baletthagyományokat a magyar operát megteremtő Erkel Ferenc kortársa, Aranyváry Emília határozta meg, és az ő örökségéből, a magyar néptáncból és az európai modern balettszínpadok tapasztalataiból hozta létre egyedülálló stílusát Bartók Béla közeli munkatársa, egyik szellemi örököse, Milloss. Az első magyar prímabalerina hatása a magyar zenei romantikával együtt még csak most válik ismertté, Milloss viszont érezhetően jelen maradt. Így az ő példáján keresztül mutatjuk meg – a műhelytalálkozón és a kötetben – a balett magyar eszmetörténetre gyakorolt hatását.

3. #maradjotthon #veledvagyunk – Hazai kőszínházak online kommunikációja a pandémia első évében (2020. március 11. – 2021. március 27.)

A 2019 óta kialakult élethelyzetben a színháznak jelentős szerepe van, szerepvállalása nem építhet félelmekre, hiszen minden esetben saját közösséggel rendelkezik, amely iránt felelőséggel is tartozik. A kötet szerzői úgy gondolják, ez indította el az első reakciókból született tevékenységeket, amely abban a pillanatban már csak az online térben valósulhatott meg. A könyv elkészítéséhez 15 hazai kőszínházzal vették fel a kapcsolatot, amelyből 11 online interjú készült, valamint a témában írott és elhangzott, egyéb médiumok által készített interjúkat dolgoztak fel. Mindemellett elkészült egy olyan elemzés is, amely 23 hazai kőszínház online felületeit vizsgálta meg egy külső látogató szemével, technikai, illetve tartalmi szempontok alapján. Ennek eredményei mutatják azt, hogy a színházak mennyiben tudták kihasználni az online felületek lehetőségeit kommunikációs szempontból.

2. Művészeti körkép – Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről

A második helyen szereplő e-bookunk Váradi Judit szerkesztésében egy nagyszabású kutatás eredményeit mutatja be. A Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, a Zeneművészeti Kar és A Jövő Művészetéért Alapítvány Zenepedagógiai Kutatócsoportja az MMA MMKI támogatásával általános iskolás gyermekek tanórákon kívüli művészeti tevékenységét és a művészeti rendezvényeken való részvétel lehetőségeit vizsgálta. Az eredményekről tizennyolc kutató összegzi a tapasztalatokat. Megkerülhetetlen ez a munka mindazok számára, akik a gyermeknevelés, a művészeti, esztétikai nevelés, a szabadidő-pedagógia kérdései iránt érdeklődnek, de figyelmet követel azoktól is, akiket csak a gazdasági sikerre váltható tantárgyi képességek és teljesítmények alakulása és nemzetközi összehasonlítása érdekel, mert az elemzések alapján egyértelműen megállapítható, hogy a gyengébben teljesítő tanulók felzárkóztatása, a lemaradás kockázatával iskolába indulók támogatása a művészeti neveléssel kezdődhet el.

1. Az online tér megjelenése a zeneművészeti oktatásban és a hangverseny-látogatásban

Legnépszerűbb elektronikus kiadványunk a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre reagál, amelynek nyomán a világ mindegyik oktatási rendszere – így a hazai is – váratlan helyzet elé került, és az iskolák egészségügyi okokból vészhelyzeti távolléti oktatásra kényszerültek. Kutatások széles köre elemezte már a pandémiás oktatás következményeit, kiemelve olyan problémákat, amelyek hátráltatják az oktatást: ilyenek a gyenge online oktatási infrastruktúra, a tanárok tapasztalatlansága vagy az otthoni környezettel kapcsolatos nehézségek. Jelen tanulmánykötet ebben a tekintetben fontos újdonságértékkel bír: a zeneoktatás online térbe való áthelyezésének hazai tapasztalatait vizsgálja. A kiadványban nyolc színvonalas írást találunk, amelyek a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar és A Jövő Művészetéért Alapítvány Művészetpedagógiai Kutatócsoportja együttműködésében végzett kutatás eredményeit adják közre. Az online tér megjelenése a zeneművészeti oktatásban című kutatás 2020 októberében indult a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet támogatásával, amely az online művészeti oktatás tapasztalatait és hatását vizsgálja az oktatás minden szintjén Magyarországon, valamint a határon túli magyar oktatásban egyaránt, kitekintve a zenetanárok művészetfogyasztásának változásaira is a pandémia alatt.

Iratkozzon fel legújabb híreinkért!
magnifiermenuchevron-down-circle