Az Intézetről


A Magyar Művészeti Akadémia Közgyűlésének döntése alapján 2015 elejével megkezdte működését az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete.

Az Intézet – célkitűzései és önmeghatározása szerint – társadalomtudományi módszerek alkalmazásával kívánja vizsgálni a magyar művészeti élet elméleti és gyakorlati eszköztárát, valamint azoknak a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatását kritikai szempontok, illetve a művészeti intézményrendszer vizsgálatán keresztül. Ennek megfelelően az Intézet a művészet és a művészetelmélet belső (az alkotások létrejötte, egyedi mivolta, közönség általi befogadása, ennek hatásmechanizmusa stb.), valamint külső vizsgálatára, azaz a művészetnek a társadalom egyes alrendszereihez fűződő viszonyára koncentrál.