MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Tömösvári Noémi

Tömösvári Noémi LL.M. (1986) jogász-közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, tanulmányait a Tilburg University-n folytatta International Business Law szakon, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett jogász-közgazdász képesítést. Jelenleg doktorandusz hallgató, témája: A művészet szabadságának kortárs alkotmányjogi dogmatikája és a művészet hatása a társadalmi folyamatokra.
(Tartósan távol)

 

Sándor Emese

Sándor Emese (1977) művelődésszervező-művészetigazgatási menedzser, az Eötvös József Főiskolán szerzett művelődésszervező diplomát, tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán folytatta marketing szakon, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen végzett művészeti igazgatás és művészetmenedzsment képzésen. Jelenleg az Intézet marketing és rendezvényszervezési feladatai mellett megbízott titkárságvezetői feladatot lát el.

 

Havasi Bianka

 

Kovács Éva