MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Hírek | Események


Meghallani a másikat

23. Nemzetközi Kodály Szimpózium – Camrose, 2017

Windhager Ákos tudományos munkatárs részt vett a kanadai Camrose-ban megrendezett 23. Nemzetközi Kodály Szimpóziumon. „Kodály személyes, nemzeti és szakrális hitvallásai” címmel tartott előadásában azt mutatta be, hogy az egyes szövegek történeti szerepjátéka révén miként tudtak a vokális életmű legkiemelkedőbb darabjai saját korukban és manapság is érvényesek maradni.

Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozata a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet székházában, a Hild-villában tartotta ülését

2017. október 16-án a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozata a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet székházában, a Hild-villában tartotta soron következő tagozati ülését.

Az ülés megnyitása előtt Rátóti Zoltán, a Színházművészeti Tagozat ezévi díjának átadása keretében köszöntötte Orosz Adél Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas táncművészt.

A díjátadót követően dr. Kocsis Miklós vezetésével rövid házbejárásra került sor, amelyen a jelenlévők megismerhették az épület történetét és átalakításának folyamatát.

Arany János recepciója az operairodalomban

Az MMA MMKI tudományos munkatársa, Windhager Ákos „Toldi szerelme – Arany János recepciója az operairodalomban” címmel jelentetett meg tanulmányt a Napút művészeti-tudományos folyóirat 2007/6. Arany-számában. A tanulmány röviden áttekinti az Arany-szövegekre épülő operákat, majd tudományos igényű elemzést ad a legjelentősebb Arany-operáról, Mihalovich Ödön Toldi szerelme című zenedrámájáról. A Toldit 1889-ben kezdte komponálni a szerző Gustav Mahler inspirációja hatására, aki később annak előjátékát be is mutatta a Budapesti Filharmóniai Társaság egyik jubileumi hangversenyén. A zenedráma alapvetően kísérlet az erkeli és wagneri zeneiség ötvözésére. Fajsúlya, jelentősége és egykori népszerűsége miatt joggal gondolhatjuk sikeresnek, amelyet később Dohnányi is folytatott A vajda tornyában (1922).

Az Arany-számban megtalálható még Windhager Ákos és Sziklavári Károly közös tudományos kutatását prezentáló műjegyzék, amely a jelentősebb Arany-megzenésítéseket tartalmazza.

Együttműködési lehetőségek a Budapesti Metropolitan Egyetemmel

2017. szeptember 11-én az MMKI igazgatója a Budapesti Metropolitan Egyetemre látogatott, ahol Baráth Hajnal művészeti rektorhelyettessel és Túry Györggyel a Kommunikáció és Művészeti Kar dékánjával a jövőbeli együttműködés megteremtése érdekében folytattak hasznos és előremutató eszmecserét.

Tudományos fokozatszerzés

2017. szeptember 8-án dr. Falusi Márton, az MMKI tudományos munkatársa summa cum laude minősítéssel PhD fokozatott szerzett a Pécsi Tudományegyem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában „Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben” című doktori munkájával.

Az MMKI igazgatójának részvétele az MMA Oktatási, Képzési, Tudományos Bizottságának ülésén

2017. szeptember 15-17 között került megrendezésre az MMA Oktatási, Képzési, Tudományos Biztosság kihelyezett ülése Szilvásváradon. Az ülés fő témája az MMA oktatási stratégiájának kidolgozása és megvitatása volt. Az ülésen és a tanácskozáson részt vett dr. habil. Kocsis Miklós az MMKI igazgatója, aki az MMKI oktatási területen zajló kutatásairól számolt be.

Közös kutatás Elek Szilvia csembaló- és zongoraművésszel

2017 októberében közös kutatás kezdődött meg Elek Szilvia csembaló- és zongraművész, zeneszerző, íróval „A csembaló újrafelfedezése és a régi hangszeres mozgalmak Magyarországon a 20. században” témakörben.

Közös kutatás Smid Róbert irodalom- és kultúratudóssal

2017 szeptemberében közös kutatás kezdődött Smid Róbert (PhD) irodalom és kultúratudós, kritikus, az ELTE ÁITK tudományos munkatársával „NOT „Born in the USA” – szövegeikben Amerika visszainteget?” témakörben.

Közös kutatás Kokas Nikolett rajzpedagósussal

2017 szeptemberében közös kutatás kezdődött meg Kokas Nikolett rajzpedagógussal „A vizuális művészeti oktatás sajátosságai és egymásra gyakorolt hatása a középfokú és felsőfokú művészeti intézményekben” témakörben. A kutatás jelenlegi szakaszában a művészeti és nem művészeti középiskolákban végez vizsgálatokat, amelyek alapján felméri, hogy milyen előzetes ismeretek, élmények, információk alapján választanak a diákok művészeti irányú felsőoktatási intézményt. A kutatás eredményeit az MMKI a felsőfokú művészeti képzésre irányuló vizsgálatokkal együttesen kívánja ismertetni.

Együttműködés Kollarik Tamással

2017 szeptemberében együttműködés kötetett – a korábbi közös munka folytatásaképpen – dr. Kollarik Tamással, a Nemzeti Média- és Hírközlési Tanács Méditanácsának tagjával, aki az MMKI audiovizuális koncepciójának megvalósításában vesz részt, a témában születendő kiadványok előkészítését koordinálja.