MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Hírek | Események


„A magyar ötvösművészet és fémművesség 1949-től napjainkig" - közös kutatás Simonffy Szilvia művészettörténésszel

„A magyar ötvösművészet és fémművesség 1949-től napjainkig" témakörben 2016. december 15-től kezdődően 5 hónapos együttműködés kezdődött meg Simonffy Szilvia művészettörténésszel. Jelen vizsgálódás egy hosszútávú projekt első fázisa, amely során Simonffy Szilvia az adatgyűjtési és rendszerezése feladatokat végzi el.

"Írásbeliség és képiség összekapcsolódása a kortárs képzőművészetben" - közös kutatás Nagy Barbara képzőművésszel

"Írásbeliség és képiség összekapcsolódása a kortárs képzőművészetben" témakörben 2016. október 14-től kezdődően 6 hónapos együttműködés kezdődött meg Nagy Barbara képzőművésszel. Kutatásában olyan műalkotásokkal foglalkozik, amelyek szövegeket használnak, szövegek szerepelnek a felületükön, akár struktúrákat alkotnak, akár olyanokat, ahol a szöveg maga konkrétságában alkotja a mű "mondanivalóját" jelentését. Többek között arra keresi a választ, hogy mi is valójában egy műalkotás és mi is az a szöveg? Hogyan és mikor kerül szöveg vagy épp egy szó egy műalkotásra? Hogyan tud ez a szöveg a műalkotáson "működni"? Mi az a pont, amikor már nem szöveget látunk olvasunk, hanem képet nézünk?

Közös kutatás Illés Barbara képzőművésszel

A Magyarországon megjelenő roma festőművészek alkotótevékenysége a 2000-es évektől; kortárs civil csoportulásaik, egyéni munkásságuk a magyar művészetekhez való kapcsolódási pontok felkutatásával" témakörben 2016. október 14-től kezdődően 6 hónapos együttműködés kezdődött meg Illés Barbara képzőművésszel. Kutatása során többek között arra keresi a választ, hogy létezik-e roma képzőművészet, hogy a roma kisebbség művészete szerves része a magyar és ezáltal az egyetemes művészeteknek vagy önálló jelenségről van szó, valamint, arra, hogy napjaink roma származású képzőművészeinek milyen lehetőségei vannak a magyarországi művészeti körökbe történő bejutásra. A cél a roma nép vizuális művészetének dokumentálása, mint etnográfiai produktumok, valamint annak létjogosultságának bizonyítása a magyar művészetben az egyetemesség jegyében.

Esték a Hild-villában

Művészetelméleti előadás-sorozat

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Esték a Hild-villában rendezvénysorozatának következő előadása:

Kis Domokos Dániel: Arany János körei: a művészet és tudomány határán

Időpont: 2017. március 23. 18 óra
Helyszín: Hild-villa, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének székháza
(1121 Budapest, Budakeszi út 38.)

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

Az előadás gondolatébresztő anyaga itt érhető el:
http://www.mma-mmki.hu/userfiles/Dokumentumok/Kis_Domokos_Daniel_eloadasa.pdf

Megjelent Farkas Attila tudományos munkatárs „Theory of Art and the Border of the Work of Art

In this study I deal with the spatial boundaries of the work of art, specifically, the spatial boundaries of the sculpture. Determining the spatial border of a sculpture can be a theory of art problem. In order to answer the question first I give a brief general description of theory of art, then I get on to the examination of the philosophical theory of art with particular regard to the relation of  aesthetics and philosophy of art; thereafter I try to designate the boundaries of a sculpture by using the results of the analytical philosophy of art (Arthur C. Danto) and the hermeneutical philosophy of art (Hans-Georg Gadamer), and in doing so a rhetorical procedure, the analysis of citation will give me a hand. The study in this way on the one hand is connected to those efforts that help approaching the analytical and continental philosophy, on the other hand to those that  reveal similarity in the operation of the fine arts and the literature.

A „Theory of Art and the Border of the Work of Art" című tanulmány Farkas Attila, F. Orosz Sára, Varga Erika (szerk.): Communication in the Contemporary Space kötetben jelent meg. (Szent István Egyetem Kiadó, Gödöllő, 2017)

Esték a Hild-villában

Művészetelméleti előadás-sorozat

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Esték a Hild-villában rendezvénysorozatának következő előadása:

Windhager Ákos: Arany-alkotások a szimfonikus zenében

Időpont: 2017. március 09. 18 óra
Helyszín:
Hild-villa, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének székháza
(1121 Budapest, Budakeszi út 38.)

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

Az előadás gondolatébresztő anyaga itt érhető el:
http://www.mma-mmki.hu/userfiles/Dokumentumok/Windhager_Akos_eloadas.pdf

Teltházzal zajlott le Kassai István előadása a Hild-villában

Kassai István zongoraművész, az MMA rendes tagja, egyszerre három feladatot tűzött ki a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMKI) által „Esték a Hild-villában" címmel szervezett Arany-sorozatának február 23-i előadásán. Vállalta, hogy bemutatja Weiner Leó életének titokzatos fehér foltjait, a Toldi című szimfonikus költeményt, valamint ezutóbbit elhelyezi a magyar zeneirodalomban. Az előadó mindhárom célját teljesítette, s a teltházas közönség tapsa ezt vissza is igazolta számára.
A hallgatóság számára láthatóvá vált, hogy Weiner Leó pályaképe gyakorlatilag feltáratlan, s így sem családját, fiatalkorát, magánéletét, sem pedig alkotói műhelyét nem ismerjük. Az életművet megkoronázó opus, a Toldi keletkezésének kulisszatitkai viszont ma már Kassai kutatásai nyomán jól ismertek. A második világháború után elmagányosodott zeneköltő Tersánszky Józsi Jenőhöz hasonlóan egy látszólagos mesevilágot teremtett hangokból. Az egyes tételeket meghallgatva a mai közönség jól érzékelte a pártállami idők erőszakos esztétikai terrorjával szembehelyezkedő zeneszerzői ellenállást és a valódi hőst illető tiszteletet, amely viszont a személyi kultuszt illette éles bírálattal.
Kassai István színes és adatokban gazdag előadásával egyszerre adózott Arany János és Weiner Leó emlékének. A közönség soraiban a korszerűséget meghatározó hatalmak kényuralmáról kibontakozó vitát végül az előadó kerekítette le. Mint mondta, Weiner zenéje minden ideológiától mentes, őszinte, így örök.
A rendezvénysorozat következő előadása:
Windhager Ákos: Arany-alkotások a szimfonikus  zenében
2017. március 09. 18 óra
Hild-villa, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet székháza (1121 Budapest, Budakeszi út 38.)
 
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

Esték a Hild-villában

Művészetelméleti előadás-sorozat

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Esték a Hild-villában rendezvénysorozatának következő előadása:

Kassai István: Weiner Leó elfeldett Toldi-ja

Időpont: 2017. február 23. 18 óra
Helyszín: Hild-villa, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének székháza
(1121 Budapest, Budakeszi út 38.)

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

Az előadás gondolatébresztő anyaga itt érhető el:
http://www.mma-mmki.hu/userfiles/Dokumentumok/Kassai_Istvan_toldi_aranyemlekev_hildestek.pdf

 

Konferencia Csoóri Sándor életművéről

Jóslás a te idődről címmel rendezett kétnapos konferenciát Csoóri Sándor emlékére 2017. február 6-án és 7-én az MMA székházában, a Vigadóban az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMKI). A 2016. szeptember 12-én elhunyt Csoóri Sándor a magyar szellemi-művészeti-irodalmi élet megkerülhetetlen személyisége volt, a nemzeti ellenzék vezetője, a rendszerváltás meghatározó alakja.

Nyilasy Balázs előadásával indult az Esték a Hild-villában rendezvénysorozat

Nyilasy Balázs irodalomtörténész a Hild-esték előadás-sorozat első alkalmával Arany János és a románc címmel tartott előadást. Nyilasy - e témában írt számos tanulmánya és monográfiája nyomán - egyszerre tett kísérletet az Arany-recepció újragondolására és a "romance" nagyműfajának elméleti megközelítésére. Okfejtése - főként az angolszász műfajelmélet mozgósításával - egyrészt a románc fogalmának használhatóságát járta körül, másrészt bizonyságul szolgált arra, hogy Arany verses epikája nem szorítható háttérbe (lírai alkotásainak javára), sőt a posztstrukturalista "válságérzületi" tematika létjogosultságának elismerése mellett is problémaérzékenyen vizsgálható.

A rendezvénysorozat következő előadása:

Kassai István: Weiner Leó elfeledett Toldi-ja

2017. február 23. 18 óra

Hild-villa, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet székháza (1121 Budapest, Budakeszi út 38.)

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.