MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Hírek | Események


A kortárs irodalomértelmezés perspektívái című konferencia 2016. szeptember 21-én kerül megrendezésre

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete arra törekszik, hogy a kortárs művészetek változatosságát minél alaposabban felmutathassa. E munka része az élő irodalmat vizsgáló különféle szemléletmódok, tudományos irányzatok, elméleti iskolák, gondolkodásképletek számbavétele.
A kortárs irodalomértelmezés perspektívái című konferencia egy újabb lépés a hosszú távú kutatások elindításához. Ezúttal fiatal irodalomtudósokat hívtunk meg, hogy együtt folytassuk az eszmecserét: milyen is a kortárs magyar irodalom, és hogyan válhatunk képessé gazdagságának megragadására. 
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni az alábbi linken keresztül lehet: http://vigado.hu/programok/-/program/10184/a-kortars-irodalomertelmezes-perspektivai-konferencia

Az MMA MMKI 2016.augusztus 29-én sajtótájékoztató keretében mutatta be a szeptember 5-én megrendezésre kerülő 1956/68 emigrációi Közép-Európában című műhelytalálkozó részleteit.

A nemzetközi műhelytalálkozó célja, hogy az MMA MMKI megalapozzon egy hosszú távú, közép-európai kutatási együttműködést. Meghívott lengyel, cseh, szlovák és magyar előadóink 1956 és 1968 történelemfordító eseményeinek művészeti vonatkozásait három szempontból vizsgálják: 1. miként jeleníti meg az emigránslétet a „visegrádi alkotók" emigrációbeli, illetve otthoni kultúrája; 2. az emigráns alkotók milyen műhelyeket és médiumokat tartottak fenn; 3. a „visegrádi országok" kulturális emlékezetét hogyan fűzik össze a történelmi események recepciói és a múltreprezentáció művészi eszközei. A poznańi, a budapesti és a prágai megmozdulások új kulturális identitásokat képeztek, amelyek egyik központi eleme az emigráns és az otthoni művészek viszonya.
A rendezvény időpontja és helyszíne: 2016. szeptember 5., 10.00 – 18.45, Pesti Vigadó
 
Az előadások angol nyelvűek, a részvétel regisztrációhoz kötött.
 
Partnereink: a Visegrad Fund támogatásával a pozsonyi BISLA Liberal Arts College, az olomouci Listy és a lublini Akcent folyóirat
 
A részletes program és az előadók absztraktjai itt található:/documents/6787425/0/The+Refugee+of+1956-68+cultural-scientific+workshop.pdf/f640b692-479d-4733-9305-5ebff01cc3ed

F. Orosz Sára kerámikus művész meghívást kapott a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek - Nemzetközi Kerámia Stúdióban életre hívott, Body Language című nemzetközi kerámiaművészeti szimpozionra

A tematikus alkotómunkára négy nemzet művészeit invitálták, olyanokat, akik munkásságára jellemző a címben jelölt preferencia.

Az autonóm műtermi munka mellett a művészeket az életművüket bemutató vetítettképes előadásra kérték fel, melyet a stúdióban ebben az időben dolgozó más művészek előtt tartottak meg. A hallgatóság soraiban svájci, amerikai, welszi, ír, holland, francia, német, osztrák, koreai, indiai, pakisztáni és magyar vendégek foglaltak helyet.

A számos kivételes szakmai tapasztalatot adó művésztelep zárásaként az itt készült új művekből kiállítás nyílt 2016. augusztus 30-án, a stúdió budapesti galériájában a Museion No. 1.-ban.
 

http://www.icshu.org/2016/body-language/body-language.htm

Fehér Anikó tudományos munkatárs a zsűri tagjaként és műsorvezetőként vett részt a XX. Egri Népzenei Gála és Aranypáva Nagydíjas verseny eseményein

A két napos, mintegy 36 népzenei együttest és szólistát felvonultató eseménysorozat részeként előadást tartott Járdányi Pál népzenekutató munkásságáról, valamint bemutatta a Kodály módszerről készített filmjét, rövid bevezetővel. Az előadásban kidomborította az előadó Járdányi jelentőségét a magyar népzenekutatásban, bemutatta népzenei rendszerét és szólt mezőségi, kidei kutatásáról.

A rendezvényről részletesen itt olvashatnak:

http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/149-zene-tanc/16830-egri-nepzenei-gala-es-szakmai-napok.html

Fehér Euridiké kutató asszisztens előadott a XXII. Országos Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért Konferencián (EMOK)

Debrecen
2016. augusztus 29.

A 2016-os EMOK konferencia a Hitelesség és Értékorientáció a Marketingben címmel került megrendezésre a Debreceni Egyetem szervezésében. Fehér Euridiké a Kulturális és színházmarketing című PhD kollokviumi előadását mentorok előtt adta elő. Az előadás első részében bemutatásra kerültek a színházmarketing alapvető kihívásai és sajátosságai. A második részében pedig a színházak által alkalmazandó stratégiai tervezés általános lépéseit ismertette. Az általános színházmarketing stratégiai tervezésének módszere általánosságban a kőszínházak marketing működését és tervezését segíti.

Márton László Attila tudományos munkatárs Az ipar- és tervezőművészet kutatása címmel tartott vetítettképes prezentációt, majd ezt követően Jakab Csaba építész, belsőépítész iparművésszel közösen Az "Építés" Velencében - egy biennálé története; Építve tan

Helyszín: Művelődési Ház, Visegrád
Időpont: 2016. augusztus 20. 19 óra
 

A 2014-es velencei 14. Nemzetközi Építészeti Biennaléval egy időben újra megrendezésre került Visegrádon a Makovecz Imre támogatásával 1981-ben elindított építő-táborok sora. Idén harmadik alkalommal táboroztak Visegrádon a fiatal építészhallgatók. Napközben a lepencei elágazásnál, az általuk tervezett buszmegállót építették, esténként pedig előadásokat hallgattak és beszélgetéseken vettek részt. Ennek keretében tartott prezentációt Márton László Attila Az ipar- és tervezőművészet kutatása címmel, az eddig még nem kutatott területekről és a MMKI-ban elkezdett kutatómunkájáról. Ezt követően Jakab Csabával közösen a 2014-ben velencében megrendezett nemzetközi építészeti biennále magyar pavilon kiállításának kurátoraiként, az ott megvalósított programjukról tartottak vetített képes előadást. Az építész táborok sokszínűsége mellett bemutatták azokat a határterületeket és párhuzamokat is, amelyek a Magyarországon ma is folyó építész, tájépítész táborok mellett a land-art, a szociális építések, a gyermekeknek szóló építés foglalkozások példáit is felvillantották a hallgatóságnak. Az előadássorozat részeként, prezentációt tartott az MMA több tagja is, Turi Attila, Ybl-díjas építész, Salamin Ferenc, Ybl-díjas építész, Péterfy László, Kossuth-díjas szobrász-művész és Csernyus Lőrinc, Ybl-díjas építész, valamint Kucsera Tamás Gergely az MMA főtitkára.

Megjelent Farkas Attila tudományos munkatárs „Painted and suspended philosophy: René Magritte's Hegel's Holiday" című tanulmánya a Farkas Attila, F. Orosz Sára, Rudnák Ildikó (szerk.): The Possibilities of Understanding. Studies from the (Border) Areas of

In my study I examine the possible interpretation of the Hegel-painting made by Rene Magritte (1898-1967) Belgian surrealist artist, by comparing the painting and some aspects of Hegel's philosophy. As introduction I shortly describe surrealism, then point out that which component of the surrealist artistic method is used by Magritte's painting; after this analyse the metaphysics of the painting in Hegel's point of view. During this I try to be seen how the painting is trying to illustrate the Hegelian dialectic and at the same time suspend it, but not abolish it.

Falusi Márton tudományos munkatárs A politikus a népnek, az író a nemzetnek felelős címmel publikált tanulmányt Tamási Áron és Sütő András esszéisztikájáról a Hitel folyóirat 2016. júniusi számában.

„A kulturális peremlétélmény a kisebbségbe szorultságból és az archaikus eredet emlékét őrző „Gemeinschaft", a communitas utáni primordiális vágyakozásból táplálkozik. Tamási útirajza mégis szabályos marad, műfajilag egységes, narratívája a hazatalálás mítoszát meséli újra; a húsvéti ünnepkör rítusaiban megtapasztalható az otthonosság, végső soron az elbeszélő kiengesztelődik. A román impérium sem zúzza szét azt a szokásrendet, leleményességet, találékonyságot és intimitást, amelyek gyorsuló ütemű károsodását Sütő következetes montázstechnikai bravúrjaival is érzékelteti. Amit az esszéíró Tamási még úgy ábrázolt, mintha elbeszélőként könnyedén beleereszkedne a fiktív regénybeli szituációkba, Jégtörő Mátyás fantasztikus és Ábel realisztikus kalandjaiba bocsátkozna, Sütő a szociografikus dokumentarizmus töredékességére bízza. A jegyzetek, cikkek, riportok, memoárok, levelek zaklatottan összeszőtt, dialógusokkal szaggatott epizódjai azonban nemcsak a hagyományos rend és béke végveszélybe sodródását demonstrálják, hanem az episztemológiai kételyt is: enciklopédikus és mikroszkopikus igényű „sűrű leírás" – Clifford Geertz kifejezését használva – csak úgy állítható elő, ha szépírói szerepéből a szerző időnként kész kilépni."
 

http://hitelfolyoirat.hu/sites/default/files/pdf/09-falusi_0.pdf

Megjelent Fehér Anikó tudományos munkatárs írása a ZeneSzó 2016/3. számában: „…amit a tanár úr csinál, az a legszebb!" Járdányi Pál halálának 50. évfordulójára

Járdányinak e földön nagyon kevés, mindössze 46 év adatott. Mégis bátran mondhatjuk, hogy teljes életet élt. Zeneszerzőként bizonyosan sokat elvitt magával. De amit a népzenekutatás terén alkotott, az teljes egész. Egy bizonyos, ha folytathatta volna munkáját, ma máshol tartana a tudomány, másként, talán egységesebben tekintenénk népdalainkra.
A szomorú évforduló kapcsán csak biztatni tudom a kórusvezetőket: bátran vegyék elő Járdányi műveit.
Zenekari műveit, melyeknek levegőjéből a magyarságáért mindent megtevő, a magyar lélek rezdüléseit jól ismerő kitűnő alkotó hangja szól, szintén ritkán hallani.
Halála után Kodály Zoltán német nyelvű cikket írt a Studia Musicologica című folyóiratban: „Erejének teljében hagyott itt bennünket. Talán gondban amiatt, hogy annyi mindent nem fejezhetett be. De nyugodtan abban a tudatban, hogy ameddig dolgozhatott, egész odaadással és teljes sikerrel tette. Nem vesztette el életét, mert sohasem törődött azzal, hogy megtartsa."

Fehér Euridiké kutató asszisztens a Teátrumi Társaság beszélgetőpartnere volt Tusnád fürdőn az idei Bálványosi Szabadegyetemen.

Tusnád fürdő
2016.július 21.

A Magyar Teátrum beszélgetésén Színházat vegyenek! címszó alatt Hidvégi Áronnal a Századvég közvélemény és piackutató igazgatójával, Fekete Péterrel a Fővárosi Nagycirkusz igazgatójával és Johann Wischerrel a zentai Magyar Színház igazgatójával közösen vett részt. A moderátoruk Szabó László a Teátrumi Társaság titkára volt. A program keretein belül többek között beszélgettek a színházba „csábítás" módszereiről, a színház marketing tevékenységének fontosságáról. Továbbá a modern marketingeszközök szerepéről és a színházhoz kapcsolható alkalmazásuknak megfelelő használatáról. Így többek között szó esett a személytelenségében is személyes online kommunikáció előnyeiről és hátrányairól, összevetve azokat például a hagyományos módon történő jegyértékesítéssel; habár a vélemények helyenként eltértek, a színházban születő marketing tevékenység fontossága és profi alkalmazása nem volt vitatott.