MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Hírek | Események


Esték a Hild-villában

Művészetelméleti előadás-sorozat

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Esték a Hild-villában rendezvénysorozatának következő előadása:

 

Kis Domokos Dániel: Arany János körei: a művészet és tudomány határán

 

Időpont: 2017. március 23. 18 óra

Helyszín: Hild-villa, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének székháza

(1121 Budapest, Budakeszi út 38.)

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

Az előadás gondolatébresztő anyaga itt érhető el:

http://www.mma-mmki.hu/userfiles/Dokumentumok/Kis_Domokos_Daniel_eloadasa-1.pdf

Arany-alkotások a szimfonikus zenében címmel tartott előadást Windhager Ákos, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének tudományos munkatársa március 9-én a Hild-villában

Az Esték a Hild-villában rendezvénysorozat harmadik előadásának központi témája a hazai zenei és szépirodalmi kánon közötti kapcsolat volt Arany János irodalmi életművét illetően. Arany János alkotásai ötven dalt, hat operát, négy egyéb zenés színházi alkotást, hét szimfonikus költeményt és nyolc oratorikus művet ihlettek meg.
Az előadás különlegességeként a zenei példákat élő zenei előadásban hallgathatta meg a közönség.
 
A rendezvénysorozat következő előadása:
Kis Domokos Dániel: Arany János körei: a művészet és tudomány határán
 
2017. március 23. 18 óra
Hild-villa, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet székháza (1121 Budapest, Budakeszi út 38.)
 
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

Együttműködési lehetőségek egyeztetése Fodor Pállal az MTA BTK főigazgatójával és Mikó Árpáddal az MTA BTK Művészettörténeti Intézetének igazgatójával

Dr. habil. Kocsis Miklós, mb. igazgató meghívása alapján 2017. február 21-én az Intézetbe látogatott Fodor Pál akadémikus úr, az MTA BTK főigazgatója, és Mikó Árpád úr, az MTA BTK Művészettörtneti Intézetének igazgatója. Az egyeztetésen a felek kölcsönös együttműködési szándékukat fejezték ki Intézeteik munkája tekintetében közös kutatások folytatása érdekében.

Együttműködés a művészeti felsőoktatásban érintett intézményekkel

2016 decemberében hosszútávú együttműködés megteremtése érdekében szinte valamennyi művészeti felsőoktatásban érintett felsőoktatási intézménnyel kezdődött meg közös kutatás. Jelen projekt tárgya egyrészt a művészeti felsőoktatásban érintett intézményekkel kapcsolat teremtése, másrészt egy kutatható adatbázis létrehozása, amely a művészeti, művészetközvetítői, pedagógus képzési területen végzettek bizonyos adatainak összegyűjtésével áll össze. A projektnyitó megbeszélésre 2017. január 25-én került sor az Intézetnek otthont adó Hild-villában, az egyeztetésen a részes intézmények képviselői vettek részt. A megbeszélésen tisztázásra került a projekt ütemezése, pontos menete. A következő találkozóra 2017. március 1-jén került sor, amely egyeztetés időpontjáig két további felsőoktatási intézmény is csatlakozott a projekthez.

"Hild-villa épülettörténetének monográfiája" - együttműködés Dr. Hámori Katalin művészettörténésszel

Dr. Hámori Katalin művészettörténész a 2017. március 1-jével megkezdett együttműködés értelmében elkészíti a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetnek otthont adó, 1121 Budapest, Budakeszi út 38-40. szám alatt található un. Hild-villa épülettörténetének monográfiáját. Munkája során konzultál az épület felújítását tervező építésszel, Kokas Lászlóval is. A épületről szóló monográfia kéziratának tervezett elkészülte 2017. május 31-e, amely időpontig többször is előadást tart munkájának aktuális állásáról intézeti műhelybeszélgetés formájában.t. Munkája során konzultál az épület felújítását tervező építésszel, Kokas Lászlóval is. A épületről szóló monográfia kéziratának tervezett elkészülte 2017. május 31-e, amely időpontig többször is előadást tart munkájának aktuális állásáról intézeti műhelybeszélgetés formájában.

„A bábjáték elmélete" - közös kutatás Dr. Galántai Csaba színháztörténésszel

Dr. Galántai Csaba színháztörténésszel 2017. március 1-jével hosszútávú együttműködés kezdődött meg, amely 2018. január 31-éig tart. A kutatás célja monografikus munka készítése „A bábjáték elmélete" témakörében, amelynek első részét képezi a jelen kutatás témáját adó „A bábjátékos mestersége" fejezet. Galántai Csaba megbízási ideje alatt többször részt vesz az Intézet által szervezett műhelybeszélgetéseknek és azokon munkájának aktuális állásáról beszámol, előadást tart.

Közös együttműködés Dr. Harmati Bélával az Országos Evangélikus Múzeum igazgatójával

Dr. Harmati Bélával, az Országos Evangélikus Múzeum igazgatójával 2017. március 1-jével 3 hónapos együttműködés kezdődött meg, amely vizsgálódás egy hosszútávú projekt első fázisát képezi; az első ütem során a kutató a kiválasztott múzeumok vizsgálatát végzi el az előre meghatározott szempontoknak megfelelően. Harmati Béla április hónapban az Intézet által szervezett műhelybeszélgetésen előadást tart munkájának aktuális állásáról és további várható eredményeiről.

Közös kutatás dr. habil. Grad-Gyenge Anikó, tanszékvezető egyetemi docenssel és dr. habil. Böcskei Elvira, intézetvezető egyetemi docenssel

2016 decemberében 5 hónapos együttműködés indult az Intézet és dr. habil. Grad-Gyenge Anikó, tanszékvezető egyetemi docens és dr. habil. Böcskei Elvira, intézetvezető egyetemi docens között. A közös kutatás témája „A kortárs művészet szerzői jogi és pénzügyi jogi kérdéseinek metszete". A kutatók a jelzett témában tanulmányt készítenek, részt vesznek továbbá az Intézet tevékenységében oly módon, hogy a vizsgálódásuk tárgyát képező témában az Intézet által szerevezett műhelybeszélgetésen előadást tartanak.

"A hiány és a válság fogalmának megjelenése a magyar- és a világirodalom egyes alkotásaiban, különös tekintettel a 20. század magyar irodalmára"

Nyilasy Balázs egyetemi tanár 2017. február 1-jével részt vesz a művészetfilozófiai kutatócsoport munkájában és ennek eredményeképpen „a hiány és a válság fogalmának megjelenése a magyar- és a világirodalom egyes alkotásaiban, különös tekintettel a 20. század magyar irodalmára" témakörben tanulmányt készít. A témakörben előre egyeztetett időpontokban intézeti előadásokat tart.

„Válság és válságtudat a 21. században" - közös kutatás Tornai Szabolcs filozófussal

Tornai Szabolcs filozófus 2016. október 14. és 2017. január 13-a között az MMKI keretein belül szerveződött művészetfilozófia kutatócsoport munkájában vett részt. Munkássága eredményeképpen „Válság és válságtudat a 21. században" címmel műhelytanulmányt készített.