1956/68 emigrációi  - The Refugee of 1956/68
Hírek
Program


1956/68 emigrációi

kultúratudományi workshop, Budapest
 
Az „1956/68 emigrációi" című nemzetközi kultúratudományi műhelytalálkozó célja megalapozni egy olyan hosszútávú, nemzetközi (V4) kutatási együttműködést, amely a visegrádi államok politikai emigrációit elemzi kulturális szempontból.
 
A találkozó kérdéskörei:

  1. 1. Önreflektív ontológia: Az 1956/68-as emigránslét megjelenítése a visegrádi alkotók emigrációbeli, illetve otthoni kultúrájában.
  2. 2. A kanonizálás engedélyezett és tiltott csatornái: Az emigráns alkotók műhelyei és médiumai
  3. 3. A kölcsönös, illetve elcserélt recepció: Az 1956/68-as események a visegrádi államok kultúrájában
 
A találkozó kiinduló tézise:

A szervezők szerint a poznani, a budapesti és a prágai megmozdulások új kulturális identitást hoztak létre, a hozzájuk kapcsolódó emigráció s az otthoni kultúra azt írta újra más-más megközelítésből.
 
  

The Refugee of 1956/68 

cultural-scientific workshop, Budapest
 
The international cultural-scientific workshop named The Refugee of 1956/68  aims to establish a long-termed, V4 cooperation in the field of research, which is planned to discover the political refugee of the V4 area from various cultural aspects.
 
The planned topics of the discussion:

  1. 1. Self-reflective Ontology: The Presentation of the 1956/68 Refugee
  2. 2. The Legal and Forbidden Channels of Canonisation: The Ateliers, Platforms and Media of the Refugee Artists
  3. 3. The Common and the Replaced Reception: The Representation of the 1956/68 Events in the Culture of the Visegrad States
 

The starting hypothesis of the workshop:

The uprisings in Poznan, Praha and Budapest have created new cultural identities which were rewritten by the refugee and homeland cultures from different point of views.

Partnerek/ Partners:

BISLA Liberal Arts College, Bratislava - www.bisla.sk
Akcent folyóirat, Lublin - www.akcentpismo.pl
Listy folyóirat, Olomouc - www.listy.cz